Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Scientific monographs

Заходи та технічні засоби підвищення ефективності режимів роботи магістральних електричних мереж: монографія

DOI
https://doi.org/10.36074/ztzperrmrm-monograph.2021
Published
15.06.2021

Abstract

Виконано огляд проблем експлуатації режимів ліній електропередавання надвисокої напруги. Відзначено, що в сучасних умовах експлуатації магістральних електричних мереж найбільш гостро стоять питання про забезпечення необхідної пропускної здатності, зменшення втрат активної потужності, а також підвищення ефективності експлуатації неповнофазних режимів, насамперед, розробленням заходів запобігання виникненню та розвитку анормальних перенапруг в неповнофазних режимах. Одним з найбільш ефективних способів вирішення зазначених проблем є обґрунтований вибір місця встановлення керованих шунтувальних реакторів та статичних компенсаторів реактивної потужності та підбір їх настроювальних параметрів, що в свою чергу забезпечує «гнучкість» передавальної системи в цілому і може розглядатися в рамках концепції гнучких ліній електропередавання змінного струму. Далі запропоновано ідею і розроблену детальну поетапну методику вибору місця установки керованих шунтувальних реакторів та статичних компенсаторів реактивної потужності в магістральних електричних мережах, шляхом встановлення кількісного зв'язку між режимними параметрами.

Книга орієнтована для науковців та фахівців, що займаються дослідженням режимів роботи магістральних електричних мереж з засобами керованої компенсації реактивної потужності.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту електродинаміки НАН України (протокол №7 від 29 квітня 2021 року).

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

REVIEWERS:

Денисюк Сергій Петрович - доктор технічних наук, професор, директор інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Козирський Володимир Вікторович - доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова Національного університету біоресурсів і природокористування України, Україна

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

ЗМІСТ:

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ НА КОМПЕНСАЦІЮ ЗАРЯДНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ

1.1  Функції ліній електропередаваннях надвисокої напруги в електричній системі
1.2  Оцінювання ефективності застосування пристроїв регулювання реактивної потужності, як засобів збільшення пропускної здатності лінії електропередавання надвисокої напруги
1.3  Зменшення втрат активної потужності в лініях електропередавання надвисокої напруги керованими пристроями компенсації реактивної потужності
1.4  Розрахунок втрат потужності коронного розряду в лініях електропередачі
1.5 Вимірювання втрат енергії за допомогою оптичних чутливих елементів

РОЗДІЛ 2.АНОРМАЛЬНІ ПЕРЕНАПРУГИ ПРИ НАЯВНОСТІ НЕСИМЕТРИЧНИХ СПОТВОРЕНЬ

2.1  Класифікація анормальних перенапруг в несиметричних режимах роботи
2.2  Природа збудження АП при несиметричних режимах
2.3  Імітаційна модель електропередавання для дослідження АП при несиметричному режимові
2.4 Резонансна довжина ЛЕП НВН при несиметричних режимах
2.5 Математична модель реально транспонованої ЛЕП НВН

РОЗДІЛ 3.АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕПОВНОФАЗНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

3.1  Підвищення ефективності використання неповнофазних режимах магістральних електричних мереж
3.2  Розроблення заходу підвищення застосування циклу спрацювання однофазного автоматичного повторного включення
3.3  Аналіз ефективності застосування технічних засобів компенсації реактивної потужності для запобігання резонансних перенапруг в несиметричних режимах
3.4 Врахування впливу транспозиції проводів на вибір засобів гасіння дуги в циклі ОАПВ

ВИСНОВКИ

ПОСИЛАННЯ

ДОДАТОК А. ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОФАЗНОЇ НЕСИМЕТРІЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ КОМПЕНСАЦІЙНОГО РЕАКТОРУ

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Year of publication: 2021
Language: Ukrainian
Authors: Kuchanskyi V., Malakhatka D.

Translation: No
Translator: -

Type: Hardcover book
Number of pages: 120

Format: 148x210x13mm
ISBN: 978-617-7991-42-6
UDC: 621.311.1

References

 1. V. G. Kuznetsov, Yu. I. Tugay, O. G. Shpolianskyi, “Analysis of internal overvoltage in extra high voltage electrical networks and development of measures for their prevention and restriction”, In Works of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2013, vol. 2, pp. 117-123.
 2. Y. Tugay, “The resonance overvoltages in EHV network”, Proceedings of IEEE Sponsored Conference EPQU’09 – International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation, Poland, Lodz, September 15-17, 2009 pp. 14-18.
 3. I. Dolginiv, Resonance in electrical networks and systems, Moskva, Gosenergoizdat, USRR, 1957.
 4. M. S. Libkind, Higher harmonics generated by transformers, Moskva, Publishing house of the academy of sciences of the USSR, Moskva, USSR,1962.
 5. V. Kuchanskyy, “Application of Controlled Shunt Reactors for Suppression Abnormal Resonance Overvoltages in Assymetric Modes”, 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 2019, pp. 122-125.
 6. I. Hunko, V. Kuchanskyy, A. Nesterko, O. Rubanenko, Modes of electrical systems and grids with renewable energy sources, Academic Publishing, 2019.
 7. I. O. Hunko, V. V. Kuchanskyy, A. B. Nesterko, Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. vol. 2, Riga, Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2018.
 8. F. De Leon, A. Farazmand, S. Jazebi, “Elimination of residual flux in transformers by the application of an alternating polarity dc voltage source“, IEEE Transactions on Power Deliver., vol. 30, no. 4, Aug. 2015, pp. 1727-1734.
 9. W. Chandrasena, D. Jacobson, P. Wang, “Controlled Switching of a 1200 MVA Transformer in Manitoba“, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 31, no. 5, 2016, pp. 2390-2400.
 10. Yundong Song et al., “Simulation analysis of inrush current of three phase transformer based on Matlab“, Control and Decision Conference IEEE, 2017, pp. 3983-3985.
 11. Saeed Jazebi et al., “Reduction of Inrush Currents in Toroidal Transformers by Sector Winding Design“, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 10, 2016. pp. 6776-6780.
 12. R. Doğan, S. Jazebi, F. de León, “Investigation of transformer-based solutions for the reduction of inrush and phase-hop currents“, IEEE Trans. Power Electron., vol. 31, no. 5, 2016, pp. 3506-3516.
 13. Bilawal Rehman; Chongru Liu, “Analysis of Harmonic Overvoltages During Transformer Energization for Mass Rapid Transit Systems“, Bydgoszcz, Poland: IEEE, 2016.
 14. S. G. Abdulsalam, W. Xu, “A sequential phase energization method for transformer inrush current reduction-transient performance and practical considerations“, in IEEE Transactions on Power Delivery, 2007, vol. 22(1), pp. 208-216.
 15. J. H. Brunke, K. J. Fröhlich, “Elimination of transformer inrush currents by controlled switching – part II: application and performance considerations“, in IEEE Transactions on Power Delivery, 2001, vol. 16(2), pp. 281–285.
 16. N. Chiesa, H. K. Holidalen, “Novel approach for reducing transformer inrush currents: Laboratory measurements, analytical interpretation and simulation studies“, in IEEE Transactions on Power Delivery, 2010, vol. 25(4), pp. 2609-2612.
 17. R. S. Girgis, E. G. Nyenhius, “Characteristic of inrush current of present designs of power transformers“, Proc. IEEE Power and Energy Society General Meeting, Tampa, USA, June, 2007.
 18. Jiang Wei, Qiu Lu, Zheng Le, Li Canbing, Xia Yongwei, “Study on Application of Metal Oxide Arresters for Transient Overvoltage Suppression in the Half-Wavelength Transmission System“, Smart Grid and Electrical Automation (ICSGEA) 2017 International Conference on, pp. 139-142, 2017.
 19. Orosz, T., Sleisz, Á., Tamus, Z. Á. “Metaheuristic Optimization Preliminary Design Process of Core-Form Autotransformers”, IEEE Transactions on Magnetics, 52(4), Article number: 8400310, 2016. Enterprise Technologies. 2017. № 4. Issue 3-88. P. 66-79
 20. A. Kylymchuk, P. Lezhnyuk and O. Rubanenko, “Impact of linear regulator, installed in the electric grid of energy supply company, on power losses“,IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kiev, 2017, pp. 411-416.
 21. Orosz, T., Borbély, B., Tamus, Z. Á. “Performance Comparison of Multi Design Method and Meta-Heuristic Methods for Optimal Preliminary Design of Core-Form Power Transformers”, Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, 61(1), 2017, pp. 69-76.
 22. Diego Teruo Mendes de Souza, Jose Antenor Pomilio, “Comparison between lumped models for high-voltage high-frequency transformers”, Industry Applications (INDUSCON) 2018 13th IEEE International Conference, 2018, pp. 112-117.
 23. C. C. Davidson (2011) Power transmission with power electronics. In: 14th European Conference on Power Electronics and Applications, August 30 - September 1 2011
 24. A. M. Gole (2011) Dynamic reactive compensation: Reactive power fundamentals. In: 2011 IEEE/PES Power Systems Conference and Exposition, 20-23 March 20, 2011
 25. Y. Han and L. Xu (2011) A survey of the Smart Grid Technologies: background, motivation and practical applications. Przeglad Elektrotechniczny 87(6): 47-57
 26. S. Karimulla, P. S. Niranjan Kumar and G. Amer (2011) Enhancement of power transmis-sion system performance. In: 2011 International Conference on Emerging Trends in Elec-trical and Computer Technology, Nagercoi, pp 50-56. doi: 10.1109/ICETECT.2011.5760090.
 27. M. Karthikeyan and P. Ajay-D-Vimalraj (2011) Optimal location of shunt FACTS devices for power flow control. In: 2011 International Conference on Emerging Trends in Electrical and Computer Technology, Nagercoil, 2011, pp 154-159
 28. A. S. Siddiqui, T. Deb and F. Iqbal (2015) Optimal location of FACTS device using meta heuristic search algorithm. In: 2015 Annual IEEE India Conference (INDICON), New Delhi, 2015, pp. 1-4. doi: 10.1109/INDICON.2015.7443412.
 29. H. Liao and J. V. Milanović (2016) On capability of different FACTS devices to mitigate a range of power quality phenomen. IET Generation, Transmission & Distribution 11(5): 1202-1211 doi: 10.1049/iet-gtd.2016.1017.
 30. Z. Wei-jie, Z. Xiao-xin, L. Ya-lou, Z. Xing and X. De-chao (2010) Inverse-Hyperbolic Dynamic Model for Extra and Ultra Voltage Magnetically Controlled Shunt Reactor. In: International Conference on Electrical and Control Engineering, Wuhan, 2010, pp 2820-2823, doi: 10.1109/iCECE.2010.689.
 31. Belyaev A N,Serguei S V.(2015) Steady-state and transient stability of 500 kV long—distance AC transmission lines with magnetically controlled shunt reactors.2005 IEEE Russia Power Tech,St.Petersburg, 2005
 32. G.A. Evdokunin, A.A. Ragozin and Yu.G. Seleznev (1944) New technical solution to the problems of long-distance AC power transmission lines. In: 9th International Power System Conference St. Petersburg, 1994.
 33. C. Gama (1999) Brazilian North-South Interconnection control-application and operating experience with a TCSC. In: IEEE Power Engineering Society Summer Meeting 18-22 July 1999, vol. 2, pp 1103-1108
 34. S. Bernard, G. Trudel and G. Scott (1996) A 735 kV shunt reactors automatic switching system for Hydro-Quebec network. IEEE Trans. on Power Systems: vol. 11 (4), pp 2024-2030
 35. Kuchanskyy V.V. (2017) The prevention measure of resonance overvoltages in extra high voltage transmission lines. In: 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), pp 436-441. doi: 10.1109/UKRCON.2017.8100529
 36. S. Gu, J. Dang, M. Tian, B. Zhang. (2014) Compensation degree of controllable shunt re-actor in EHV/UHV transmission line with series capacitor compensation considered. In: Proceedings of International Conference on Mechatronics, Control and Electronic Engi-neering (MCE 2014), Shenyang, China August 29-31, 2014, pp 65–68
 37. V. Kuchanskyy, D. Malakhatka, Blinov Ihor (2020) Application of Reactive Power Com-pensation Devices for Increasing Efficiency of Bulk Electrical Power Systems. In: 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems, Kyiv, Ukraine, 2020, pp 83-86. doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160072
 38. V. Kuchanskyy (2017) The application of controlled switching device for prevention reso-nance overvoltages in nonsinusoidal modes. In: 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kiev, 2017, pp 394-399. doi: 10.1109/ELNANO.2017.7939785
 39. V. Kuchanskyy (2017) The prevention measure of resonance overvoltges in extra high voltage transmission lines. In: 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kiev, 2017, pp 436-441. doi: 10.1109/UKRCON.2017.8100529
 40. V. Kuchanskyy and I. O. Zaitsev (2020) Corona Discharge Power Losses Measurement Systems in Extra High Voltage Transmissions Lines. In:2020 IEEE 7th International Con-ference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2020, pp 48-53. doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160088.
 41. V. Kuchanskyy, O. Rubanenko (2020) Influence assesment of autotransformer rema-nent flux on resonance overvoltage UPB Scientific Bulletin. Series C: Electrical Engineering, 2020, vol. 82(3): 233-250
 42. V. Kuznetsov, Y. Tugay and V. Kuchanskyy (2020) Investigation of transposition EHV transmission lines on abnormal overvoltages. Tekhnichna Elektrodynamika 2013(6), pp 51-56
 43. Blinov I.V., Zaitsev I.O., Kuchanskyy V.V. (2020) Problems, methods and means of moni-toring power losses in overhead transmission lines. V.P. Babak, V. Isaienko, A.O. Zapo-rozhets (red.).Systems, Decision and Control in Energy I (p. 123-136). Springer
 44. V. Kuznetsov, Y. Tugay and V. Kuchanskyy (2012) Abnormal overvoltages in the modes of transmission lines EHV. Tekhnichna Elektrodynamika, 2012(2), pp 40-41
 45. V. Kuznetsov, Y. Tugay and V. Kuchanskyy (2017) Influence of corona discharge on the internal ovevoltages in highway electrical networks. Technical electrodynamics 2017(4), pp. 55-60
 46. V. Milanovic and Y. Zhang (2010) Global Minimization of Financial Losses Due to Voltage Sags With FACTS Based Devices. IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25(1), pp. 298-306
 47. B.S. Joshi, O.P. Mahela, S.R. Ola (2016) Reactive Power Flow Control Using Static VAR Compensator to Improve Voltage Stability in Transmission System. In: IEEE International Conference on Recnt Advances and Innovations in Engineering, December 2016.
 48. R. Chandrasekhar, D. Chatterjee, T.Bhattarcharya (2018) A Hybrid FACTS Topology for Reactive Power Support in High Voltage Transmission Systems. In: IECON 2018 - 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society October 21-23, 2018 at the historic Omni Shoreham Hotel, Washington DC, USA, 2018, pp 65-70
 49. T. Fujii, K. Temma, N. Morishima, T. Akedani, T. Shimonosono and H. Harada (2010) 450MVA GCT- СТАТКОМ for stability improvement and over-voltage suppression. In: 2010 International Power Electronics Conference - ECCE ASIA, Sapporo, 2010, pp 1766-1772
 50. Lin Zhou, Qiang Yi, Mei Qin, Luowei Zhou, Xiaojun Zhou, Yilin Ye (2002) Using novel unified power flow controller to implement two phases operating in extra-high-voltage transmission system. In: International Conference on Power System Technology 13-17 Oct. 2002, pp 1913-1917
 51. Dias O, Tavares M C, Magrin F (2019) Hardware implementation and performance eval-uation of the fast adaptive single-phase auto reclosing algorithm. Electric power systems research, vol.168, pp.169-183
 52. J. S. Ortega and M. C. Tavares (2020) Transient Analysis and Mitigation of Resonant Faults on Half-Wavelength Transmission Lines. IEEE Transactions on Power Delivery, April 2020, vol. 35(2), pp 1028-1037. doi: 10.1109/TPWRD.2019.2935870
 53. P. Mestas and M. C. Tavares (2018) Effects of Arc Extinction Time Reduction during Three-Phase Reclosing. In: IEEE PES Transmission & Distribution Conference and Exhi-bition - Latin America (T&D-LA), Lima, 2018, pp 1-5. doi: 10.1109/TDC-LA.2018.8511721
 54. Belan, Z. Eleschova and M. Smola, "Resonance overvoltages in electric power networks," 2005 IEEE Russia Power Tech, St. Petersburg, Russia, 2005, pp. 1-4, doi: 10.1109/PTC.2005.4524609.
 55. Y. Jiang, Y. Jiang, L. Mu, T. Jia and M. Lv, "An effective method to limit resonance overvoltage caused by single phase grounding fault in ultra-high voltage AC system," 2015 IEEE Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC), Chongqing, China, 2015, pp. 1210-1214, doi: 10.1109/IAEAC.2015.7428752.
 56. Gu Dingxia, "Suggestion of overvoltage and its iIlsulation coordillation of UHV in Chilla[J]", High Voltage Engineeing, vol. 25, no. 1, pp. 29-32, 1999.
 57. Wu Jingru and Xu Yingxi, "Development prospect of UHV AC power transmission in ChiIla[J]", Power System Technology, vol. 29, no. 3, pp. 1-4, 2005.
 58. Liu Hong-shun, Li Qingmin, Zou Liang et al., "Secondary arc characteri stics and single-phase autoreclosure scheme of EHV transmission line w ith fault current limiter[J]", Proceedings of the CSEE, vol. 28, no. 1, pp. 62-67, 2008.
 59. Chen Nan, Liu Huijin, Li Dalu et al., "Application of non-uniformly sam pling and least square technique in interharmoni measurement[J]", Proceeding s of the CSEE, vol. 29, no. 10, pp. 109-114, 2009.
 60. Liu Kai, Chen Yiping, Zhang Kun et al., "Theoretical Study of Loss Minimization for a Large AC/DC Power System and Its Implementation in CSG Systems[J]", Proceedings of the CSEE, vol. 34, no. 1, pp. 130-137, 2014.
 61. Zhijun Qin, Yunhe Hou and Felix F Wu, "Practical Model for Large-scale AC-DC System Power Flow Calculation[J]", Proceedings of the CSEE, vol. 34, no. 1, pp. 130-137, 2014.
 62. Tao Niu, Zhenjian Xie, Kang Qian et al., "Analysis on factors impacting secondary are current in 1000kV transmission line from Xuzhou to Nanjing and optimized calculation of grounding reactor connected to neutral of high voltage shunt reactors", Power System Technology, vol. 34, pp. 12-17, Nov. 2010.
 63. Qiuqin Sun, Qingmin Li, Xinchang Lv et al., "Survey on physical simulation and mathematical modelling for secondary arcs of UHV transmission lines", Power System Technology, vol. 35, pp. 7-12, Feb. 2011.
 64. Ke Sun, Qiang Yi, Chaowu Dong et al., "Research on power frequency over-voltage in HUV AC transmission lines", Power System Technology, vol. 34, pp. 30-35, Dec. 2010.
 65. Xin Lin, Yinzhi Xie, Feiming Wang et al., "Analysis on characteristic and influencing facotrs of current-zero offset in UHV AC systems", High Voltage Engineering, vol. 38, pp. 280-281, Feb. 2012.
 66. M. V. Escudero and M. Redfern, "Parametric analysis of parallel resonance on shunt compensated transmission lines," 39th International Universities Power Engineering Conference, 2004. UPEC 2004., Bristol, UK, 2004, pp. 1181-1185 vol. 2.
 67. Xie. Guang-run, Electric Power System Overvoltage, Beijing:Water Resources and Electric Power Press, 1985.
 68. Electric Power System Design Manual, Beijing:China Electric Power Press, 1998.
 69. Xu. Shu-mei, "Analysis of Resonance Overvoltage in Non-full Phase Operation for EHV Transmission Line with Shunt Reactors", Power System Technology, vol. 4, no. 1, pp. 100-106, 1980.
 70. Xiang Li, Ding Mao-sheng and WANG. Qing, "Study on Power Frequency Resonance Overvoltage and Secondary Arc Current of EHV Power Network", Ningxia Electric Power, pp. 1-3, 2007.
 71. Zhang Li, XU Yu-qin and LIU. Li-hua, "Simulation on the Restraint of Power Frequency Overvoltage of EHV Transmission Line by Shunt Reactors", Proceedings of the 22th CUS-EPSA, 2006.
 72. Zhao Xiao-dong, Zhao Bing-jun and JIAO Hai-dong, "Calculation and Analysis on Resonance Overvoltage in Non-full Phase Operation for 500kV Transmission Line", Hebei Electric Power, vol. 26, no. 6, pp. 16-17, 2007.
 73. Cal Han-sheng and Zhang. Li-quan, "Calculation and Analysis on 500kV Transmission Lines with Shunt Reactors under Over-compensated Operation", Electric Power, vol. 29, no. 3, pp. 38-42, 1996.
 74. Che He and Chen. Wei-xian, "Choice of Inductance on Neutral of Shunt Reactors", High Voltage Engineering, vol. 28, no. 8, pp. 9-10, 2002.
 75. J. S. Acosta and M. C. Tavares (2018) Enhancement of overhead transmission line capacity through evolutionary computing. In: IEEE PES Transmission & Distribution Conference and Exhibition - Latin America (T&D-LA), Lima, 2018, pp 1-5. doi: 10.1109/TDC-LA.2018.8511761
 76. L. M. N. de Mattos, M. C. Tavares and A. M. P. Mendes (2018) A New Fault Detection Method for Single-Phase Autoreclosing. IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 33(6), pp 2874-2883. doi: 10.1109/TPWRD.2018.2855105
 77. O. Dias, F. Magrin and M. C. Tavares (2017) Comparison of secondary arcs for reclosing applications. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol. 24(3), pp. 1592-1599. doi: 10.1109/TDEI.2017.006188
 78. J. S. A. Sarmiento and M. C. Tavares (2016) Enhancement the overhead transmission lines' capacity by modifying the bundle geometry using heuristics algorithms. In: 2016 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), Xi'an, 2016, pp 646-650. doi: 10.1109/APPEEC.2016.7779583
 79. M. C. Tavares, J. Talaisys and A. Camara (2014) Voltage harmonic content of long artifi-cially generated electrical arc in out-door experiment at 500 kV towers. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol. 21(3), pp. 1005-1014. doi: 10.1109/TDEI.2014.6832243
 80. A. Garcia and M. C. Tavares (2014) Long arcs in free air: Stationary parameters for sec-ondary arc current range. In: Power Systems Computation Conference, Wroclaw, 2014, pp 1-6. doi: 10.1109/PSCC.2014.7038501
 81. M. Djuric and C. Terzija (1995) A new approach to the arcing faults detection for fast au-toreclosure in transmission systems. IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 10(4), pp 1793-1798
 82. Z. Bo, A. Johns, R. Aggarwal, J. Goody, and B. Gwyn (1995) Digital simulation of an EHV transmission system for design and real time testing of new protection. In: First In-ternational Conference on Digital Power System Simulators. IEEE, 1995, p 57
 83. J. Giesbrecht, D. Ouellette, and C. Henville (2008) Secondary Arc Extinction and Detection Real and Simulated. In: Developments in Power System Protection, 2008, IET 9th In-ternational Conference, pp 138-143
 84. R. Luxenburger and P. Schegner (2005) Determination of secondary arc extinction time and characterization of fault conditions of single-phase autoreclosures. In: 2005 International Conference on Future Power Systems, 2005, pp 5 -10
 85. K. Milne (1963) Single-Pole Reclosing Tests on Long 275-Kv Transmission Lines. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. 82 (68): pp 658-661
 86. M. Kizilcay and T. Pniok (1991) Digital simulation of fault arcs in power systems. European Transactions on Electrical Power, vol. 1 (1): pp 55-60
 87. M. Tavares, J. Talaisys, C. Portela, and A. Camara (2011) Harmonic content and estimation of length variation of artificially generated electrical arc in out-door experiments. In: IEEE Electrical Power and Energy Conference. IEEE, Oct. 2011, pp 346-351.
 88. A. S. Camara, C. M. Portela, and M. C. Tavares (2008) Single-phase autoreclosure studies considering a robust and reliable secondary arc model based on a gray-box model. In: In-ternational Conference on High Voltage Engineering and Application. IEEE, Nov. 2008, pp 486-489
 89. A. S. B. Camara, C. M. J. C. Portela, and M. C. Tavares (2008) Single-Phase Auto-Reclosure Studies: Some Basic Aspects on Main Elements Representation. In: International Conference on High Voltage Engineering and Application, Nov. 2008, pp. 482-485
 90. G. Santos, C. Tozzi, and M. Tavares (2011) Visual evaluation of the length of artificially generated electrical discharges by 3D-snakes. IEEE Transactions on Dielectrics and Elec-trical Insulation, vol. 18(1), pp 200-210
 91. Tamazov A.I. "Losses on the crown in high-voltage overhead power lines". Moscow: Sputnik+, 2016. 571 P. ISBN 978-5-9973-3869-5
 92. Jordi-Roger Riba, Carlos Abomailek, Pau Casals-Torrens, Francesca Capelli, Simplification and cost reduction of visual corona test, Generation Transmission & Distribution IET, vol. 12, no. 4, pp. 834-841, 2018. DOI: 10.1049/iet-gtd.2017.0688
 93. Jialong Wang, Bo Vue, Xiguo Deng, Teqing Liu, Zongren Peng, Electric field evaluation and optimization of shielding electrodes for high voltage apparatus in ±1100 kV indoor DC yard, Dielectrics and Electrical Insulation IEEE Transactions on, vol. 25, no. 1, pp. 321-329, 2018. DOI: 10.1109/TDEI.2018.006890
 94. J. Hernandez-Guiteras, J. Riba, P. Casals-Torrens, Determination of the corona inception voltage in an extra high voltage substation connector, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., vol. 20, no. 1, pp. 82-88, 2013. DOI: 10.1109/TDEI.2013.6451344
 95. Y.-P. Liu, S.-H. You, Q.-F. Wan, W.-J. Chen, Design and realization of AC UHV corona loss monitoring system, High Voltage Eng, vol. 39, no. 9, pp. 1797-1801, 2008
 96. F.-C. Lu, S.-H. You, Y.-P. Liu, Q.-F. Wan, Z.-B. Zhao, AC conductors’ corona-loss calculation and analysis in corona cage, IEEE Trans. Power Del., vol. 27, no. 2, pp. 877-885, Apr. 2012 DOI: 10.1109/TPWRD.2012.2183681
 97. Y. Liu, S. Huang, S. Liu, and D. Liu, A helical charge simulation based 3-D calculation model for corona loss of AC stranded conductors in the corona cage Aip Advances, vol. 8, no. 1, pp. 015303, 2018. https://doi.org/10.1063/1.5017244
 98. V.N. Suleimanov, T.L. Katsadze Electric networks and systems - K.: NTUU "KPI", 2007. - 504 p.ISBN 978-966-622-246-9
 99. Liu, Yunpeng, Sijia Chen, and Shilong Huang. Evaluation of Corona Loss in 750 kV Four-Circuit Transmission Lines on the Same Tower Considering Complex Meteorological Conditions. IEEE Access 6 (2018): 67427–67433 DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2878763
 100. Yin, Fanghui, Masoud Farzaneh, and Xingliang Jiang. Corona Investigation of an Energized Conductor Under Various Weather Conditions. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 24, no. 1 (February 2017): 462–470. DOI: 10.1109/TDEI.2016.006302
 101. Blynov Y.V., Denysyuk S.P., Zhuykov V. Ya., Kyrylenko A.V., Kyseleva A.H. and al. Intelligent power systems: elements and modes, Kyiv: Institute of Electrodynamics of the NAS Ukraine, pp. 408, 2014.
 102. Intelligent power systems: elements and modes: Under the general editorship of acad. of the NAS of Ukraine O.V. Kyrylenko / Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine. – 2016 - P. 400. (Ukr).
 103. S. Kundul ; T. Ghosh ; K. Maitra ; P. Acharjee ; S.S Thakur Optimal Location of SVC Considering Techno-Economic and Environmental Aspect // 2018 ICEPE 2nd International Conference on Power, Energy and Environment: Towards Smart Technology 1-2 June 2018 Shillong, India, India pp. 15-19 DOI: 10.1109/EPETSG.2018.8658729
 104. Lin Zhou ; Qiang Yi ; Mei Qin ; Luowei Zhou ; Xiaojun Zhou ; Yilin Ye Using novel unified power flow controller to implement two phases operating in extra-high-voltage transmission system : Proceedings. International Conference on Power System Technology 13-17 Oct. 2002 pp. 1913-1917. DOI: 10.1109/ICPST.2002.1067866
 105. V.G. Kuznetsov, Yu.I. Tugay Trends in the development of power supply systems. 2000 No. 2 Electrical Engineering and Power Engineering Р.73-76.
 106. V.G. Kuznetsov, Yu.I. Tugai Improving reliability and efficiency of bulk electrical networks // Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine:. - K .: IED NASU, 2009. - Issue 23. - P. 110-117.
 107. Shidlovsky A.K., Perkhach V.S., Skripnik O.I., Kuznetsov V.G. Power Systems with Power Transmission and DC Inserts / K : Naukova Dumka, 1992.
 108. S. Gu, J. Dang, M. Tian, B. Zhang. Compensation degree of controllable shunt reactor in EHV/UHV transmission line with series capacitor compensation considered. Proceedings of International Conference on Mechatronics, Control and Electronic Engineering (MCE 2014), Shenyang, China August 29-31, 2014, pp. 65–68. https://doi.org/10.2991/mce-14.2014.14
 109. V.G. Kuznetsov, Yu.I. Tugay, O.G. Shpolianskyi Analysis of internal overvoltage in extra high voltage electrical networks and development of measures for their prevention and restriction Works of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2013, vol 2, pp. 117–123.
 110. B. Han, L. Ban, Z. Xiang, Y. Zhang, B. Zheng Analysis on Strategies of Suppressing Secondary Arc Current in UHV system with Controllable Shunt Reactors. Proceedings of IEEE International Conference on Power System Technology (POWERCON), Wollongong, NSW, Australia, September 28.- October 1, 2016, pp. 14-19. DOI: 10.1109/POWERCON.2016.7753968
 111. B. S. Joshi, O. P. Mahela, S. R. Ola, Reactive power flow control using static VAR compensator to improve voltage stability in transmission system, Proc. Int. Conf. Recent Adv. Innovations Eng., pp. 1-5, Dec. 2016. DOI: 10.1109/ICRAIE.2016.7939504
 112. R.Chandrasekhar ; D. Chatterjee ; T.Bhattarcharya. A Hybrid FACTS Topology for Reactive Power Support in High Voltage Transmission Systems IECON 2018 - 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society October 21-23, 2018 at the historic Omni Shoreham Hotel, Washington DC, USA, 2018 pp. 65-70. DOI: 10.1109/IECON.2018.8591988
 113. Кучанський , В., & Малахатка , Д. (2021). АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕНЕРГОСИСТЕМ ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМІЗАЦІЇ ВТРАТ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ. ГРААЛЬ НАУКИ, (2-3). https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.057
 114. Кучанський , В., & Малахатка , Д. (2021). ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КЕРОВАНОЇ ПОПЕРЕЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ В МАГІСТРАЛЬНИХ ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ. ГРААЛЬ НАУКИ, (1), 228-233. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.045
 115. Кучанський, В., & Малахатка, Д. (2020). ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КЕРОВАНИМИ ПРИСТРОЯМИ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 40-44. https://doi.org/10.36074/24.07.2020.v2.13
 116. Зайцев, Е., & Кучанський, В. (2020). МОНІТОРИНГ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ СУЧАСНИМИ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ АЕРОЗЙОМКИ. Матеріали конференцій МЦНД, 83-86. https://doi.org/10.36074/07.08.2020.v1.07
 117. Кучанський, В., & Малахатка, Д. (2020). КЕРУВАННЯ АВАРІЙНИМИ РЕЖИМАМИ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗАСОБАМИ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 91-94. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.36
 118. Самсонов, Д., & Кучанський, В. (2020). РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА В МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ. Матеріали конференцій МЦНД, 37-39. https://doi.org/10.36074/11.09.2020.03
 119. Пізнак, В., & Кучанський, В. (2020). ВПЛИВ КОРОНУВАННЯ ПРОВОДІВ НА РЕЖИМИ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 77-79. https://doi.org/10.36074/18.09.2020.v1.29
 120. Кучанський, В. (2020). ПІДВИЩЕННЯ КЕРОВАНОСТІ НЕПОВНОФАЗНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. Матеріали конференцій МЦНД. https://doi.org/10.36074/04.12.2020.v2.14
 121. Колісник, В., & Кучанський, В. (2020). ПЕРЕНАПРУГИ НА НЕЙТРАЛІ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 110-220 кВ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. https://doi.org/10.36074/18.12.2020.v6.07
 122. Кучанський, В. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КОМПЕНСУВАЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v3.23
 123. Кучанський , В. (2021). АВТОПАРАМЕТРИЧНЕ САМОЗБУДЖЕННЯ ПАРНИХ ГАРМОНІЧНИХ В ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ. Матеріали конференцій МЦНД. https://doi.org/10.36074/mcnd-05.03.2021.engineering.02
 124. Кучанський, В. (2021). РЕЗОНАНС В ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ З НЕНАВАНТАЖЕНИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (АВТОТРАНСФОРМАТОРОМ). Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v2.27
 125. Кучанський , В., & Малахатка , Д. (2021). АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕНЕРГОСИСТЕМ ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМІЗАЦІЇ ВТРАТ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ. ГРААЛЬ НАУКИ, (2-3). https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.057
 126. Пізнак, В. і Кучанський, В. (2020) «НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ТРАНСПОЗИЦІЇ ПРОВОДІВ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ», Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги, с. 130-132. doi: 10.36074/25.09.2020.v1.04.
 127. Samsonov, D. і Kuchanskyy, V. (2020) «OPTIMIZATION OF OPERATION MODES BULK ELECTRIC POWER GRIDS», Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, с. 83-85. doi: 10.36074/05.06.2020.v3.34.
 128. Kuchanskyy, V. (2020). CONTROLLED SHUNT REACTORS IN BULK ELECTRIC NETWORKS. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 38-40. https://doi.org/10.36074/15.05.2020.v2.15
 129. G. S. Lakshmi, O. Rubanenko, G. Divya and V. Lavanya, "Distribution Energy Generation using Renewable Energy Sources", 2020 IEEE India Council International Subsections Conference (INDISCON), pp. 108-113, 2020.
 130. V. Kuchanskyy, D. Malakhatka and B. Ihor, "Application of Reactive Power Compensation Devices for Increasing Efficiency of Bulk Electrical Power Systems," 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 83-86, doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160072.
 131. Кузнецов В. Г. Модель ЛЕП для дослідження аномальних перенапруг / В. Г. Кузнецов, Ю. І. Тугай, В. В. Кучансь-кий // ХНТУСГ ім. П. Василенка. — 2011. — Вип. 116. — С. 41—43.
 132. Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Кучанський В.В., Шполянський О.Г. Дослідження резонансних перенапруг наультрагармоніках парної кратності на ЛЕП 750 КВ // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук.пр. – К.: ІЕД НАНУ, 2012. – Вип. 29. – C. 20–26.