Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Scientific monographs

Dynamic interaction of rolling stock and track on lines of speed motion combined with freight: monograph

DOI
https://doi.org/10.36074/dvrsklshrsv-monograph.2021
Published
24.12.2021

Abstract

The monograph is another attempt to identify ways to develop high-speed passenger services on Ukrainian railways. Several typical concepts of the organization of high-speed traffic on the world's railways are analyzed. The main concepts are: the concept of a separate special system of high-speed traffic on the example of Japan and Spain and the concept of joint use of tracks for high-speed and freight traffic on the example of Germany, Italy and Poland. The advantages and disadvantages of each of the concepts are shown. The regularities of degradation processes in the rail track during operation on the lines of high-speed movement of freight rolling stock with normative and excessive deviations of the technical condition are determined. The influence of deviations of geometrical parameters of running gear of freight cars on track condition is investigated. Some requirements for the design of tracks designed for high-speed passenger traf-fic combined with freight are defined.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Recommended by the Academic Council of the State University of Infrastructure and Technologies (protocol №4 dated December 14, 2021).

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

REVIEWERS:

Горобченко О.М. - д-р техн. наук, професор, декан факультету інфраструктури та рухомого складу залізниць Державного університету інфраструктури та технологій.

Дьомін Р.Ю. - д-р техн. наук, в.о. генерального директора Дніпровського тепловозо-ремонтного заводу.

Кара С.В. - канд. техн. наук, Начальник управління інжинірингу Науково-впроваджувального центру, Філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця».

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

ЗМІСТ:

ВСТУП

1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ШВИДКІСНОГО ТА ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХУ ПОЇЗДІВ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ СВІТУ
1.1.
 Сучасна мережа високошвидкісних залізниць світу
1.2. Концепції організації високошвидкісної мережі на залізницях світу
  1.2.1. Японсько-іспанська концепція
  1.2.2. Французька концепція
  1.2.3. Італійська і німецька концепції
1.3. Розвиток швидкісного руху в Україні
1.4. Аналіз статистичних даних і експлуатаційних показників швидкісного руху Укрзалізниці

2. ДЕГРАДАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РЕЙКОВІЙ КОЛІЇ ПРИ ЗМІШАНОМУ РУСІ ШВИДКІСНИХ І ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ
2.1.
 Організація змішаного руху швидкісних і вантажних поїздів на українській залізниці
  2.1.1. Типові відхилення верхньої будови колії в процесі її деградації
2.2. Колія для швидкісного пасажирського руху суміщеного з вантажним
  2.2.1. Визначення і обґрунтування умов безпеки та комфорту руху швидкісного сполучення щодо граничних параметрів деградації колії
2.3. Визначення впливу рухомого складу на деградаційні процеси у рейковій колії
2.4. Поперечна стійкість рейко-шпальної решітки та рейкової колії при сучасних конструкціях рейкових скріплень
  2.4.1. Розрахунки стійкості рейко-шпальної решітки проти бокового здвигу в горизонтальній площині
  2.4.2. Забезпечення поперечної стійкості рейкової колії
2.5. Розрахунки поздовжньої стійкості сучасних конструкцій верхньої будови колії при різних експлуатаційних умовах
  2.5.1. Вплив угону рейок і температурних сил на повздовжню стійкість колії
  2.5.2. Вхідні теоретичні положення при розрахунках поздовжньої стійкості колії
  2.5.3. Визначення поздовжніх сил угону від дії вертикальних колісних навантажень і пружного вигину рейок
  2.5.4. Визначення поздовжніх сил угону від гальмування поїзда
  2.5.5. Визначення поздовжніх температурних сил в рейкових нитках безстикової колії
  2.5.6. Аналіз результатів розрахунків поздовжньої стійкості колії для прийнятих конструкцій колії
2.6. Стабільність ширини рейкової колії при підкладковій та безпідкладковій конструкціях рейкового скріплення

3. ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛ КОНТАКТНОЇ ФРИКЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОЛІСНИХ ПАР РУХОМОГО СКЛАДУ І КОЛІЇ
3.1.
 Вертикальні сили між колесом і рейкою
3.2. Сили зчеплення в контактах коліс і рейок
  3.2.1. Сили зчеплення
  3.2.2. Роль гребеневих реакції у процесі спрямування колісних пар і деградації колії

4. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ВПИСУВАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ РІЗНИХ ТИПІВ У КРИВІ ДІЛЯНКИ КОЛІЇ
4.1.
 Математична модель вписування екіпажу в криву ділянку колії
  4.1.1. Розрахункова схема вписування екіпажу в криву ділянку колії
  4.1.2. Профілі поверхонь кочення коліс і рейок
  4.1.3. Швидкості проковзування у контактах коліс із рейками
  4.1.4. Сили в контактах коліс із рейками
  4.1.5. Сили зчеплення в контактах
  4.1.6. Система рівнянь рівноваги візка в круговій кривій
4.2. Результати розрахунку параметрів вписування візка 18-7055 в криву
  4.2.1. Визначення полів чисельного експерименту
  4.2.2. Залежність кутів набігання колісних пар від зазору колісних пар в рейковій колії, поперечного положення колісних пар відносно осі колії і радіусу кривої
  4.2.3. Залежність кутів набігання колісних пар від відхилення установки колісних пар у візку від номінального положення
  4.2.4. Залежність навантажень в гребеневих контактах коліс із рейками від відхилення установки колісних пар у візку від номінального положення

5. ВПЛИВ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ НА ПРОЦЕСИ ДЕГРАДАЦІЇ РЕЙКОВОЇ КОЛІЇ
5.1.
 Візки вантажних вагонів моделі 18-100 та їх модифікації
5.2. Динамічні показники вантажних вагонів, що впливають на процеси деградації рейкової колії
5.3. Удосконалення методики технічного діагностування пасажирських вагонів

6. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ КОМФОРТУ І БЕЗПЕКИ РУХУ ШВИДКІСНИХ ПОЇЗДІВ УКРЗАЛІЗНИЦІ
6.1.
 Деякі норми проєктування швидкісних ліній в країнах світу
6.2. Норми проєктування ліній із змішаним рухом швидкісних і вантажних поїздів української залізниці

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ ТА ПОКАЗНИКІВ ВПЛИВУ НА КОЛІЮ РУХОМОГО СКЛАДУ З НОВІТНІМИ КОНСТРУКТИВНИМИ РІШЕННЯМИ ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ
7.1.
 Дослідження впливу набутих відхилень технічного стану екіпажної частини рухомого складу на динамічне навантаження рейкової колії
  7.1.1. Типові відхилення технічного стану екіпажної частини рухомого складу
  7.1.2. Аналіз несправностей вантажних вагонів в експлуатації
  7.1.3. Методи продовження терміну служби вантажних вагонів
7.2. Контрольні випробування
7.3. Неруйнівні методи контролю
7.4. Новітні конструктивні рішення ходової частини для ліній швидкісного руху суміщеного з вантажним
  7.4.1. Екіпажі із радіальною установкою колісних пар в кривих
    7.4.1.1. Радіальні візки фірми Swiss Locomotive & Machine Works
    7.4.1.2. Локомотивні візки HTCR-II Trucks, розробки компанії Electro-Motive Diesel
    7.4.1.3. Дослідний візок тепловоза 2ТЕ25к
    7.4.1.4. Колісні блоки швидкісних іспанських електропоїздів Talgo
    7.4.1.5. Розвиток конструкцій візків з радіальною установкою колісних пар
7.5. Системи нахилу кузова вагона при русі по  кривих ділянках колії
  7.5.1. Просування технології нахилу кузова
  7.5.2. Pendolino
7.6. Визначення гранично-допустимих параметрів руху рухомого складу за критерієм комфорту пасажирів
7.7. Розробки пасажирських поїздів для швидкісного руху ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
  7.7.1. Швидкісний електропоїзд ЕКр-1 «Тарпан»
  7.7.2. Дизель-поїзд ДПКр-2

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ І ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Year of publication: 2021
Language: Ukrainian
Authors: Tkachenko V., Sapronova S., Braikovska N., Tverdomed V.

Translation: No
Translator: -

Type: E-book
Number of pages: 240

Format: PDF (7,2 MB)
ISBN: 978-617-8037-58-1
UDC: 625.1:629.4.015

References

 1. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 р. Постанова Кабінету Міністрів України № 430-р від 30.05.2018 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text.
 2. Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження на залі-зницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005-2015 роки. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 979-р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2004-%D1%80#Text.
 3. Міжнародна технічна допомога ЄС у сфері транспорту. Підтримка імплемен-тації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в Україні. https://mtu.gov.ua/content/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga-es-u-sferi-transportu.html.
 4. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року». Офіційний веб-сайт Мінінфраструктури України. https://mtu.gov.ua/projects/193/.
 5. Панфілова, О. Є., Панфилова, О. Е. (2016). Правові засади політики ЄС у сфері залізничного транспорту. Юридичний науковий журнал, 1. 35-50. http://hdl.handle.net/11300/6497.
 6. Lawrence, M., Bullock, R., & Liu, Z. (2019). China's high-speed rail development. World Bank Publications. https://u.to/qlHQGw.
 7. Huang, Y., & Zong, H. (2020). The spatial distribution and determinants of China’s high-speed train services. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 142, 56-70. https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.10.009.
 8. Wang, L., Liu, Y., Sun, C., & Liu, Y. (2016). Accessibility impact of the present and future high-speed rail network: A case study of Jiangsu Province, China. Journal of Transport Geography, 54, 161-172. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.10.008.
 9. Wang, D., Qian, J., Chen, T., Zhao, M., & Zhang, Y. (2014). Influence of the high-speed rail on the spatial pattern of regional tourism–taken Beijing–Shanghai high-speed rail of China as example. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(8), 890-912. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10941665.2013.818049.
 10. China Railway Group. Forbes. 2019. https://www.forbes.com/companies/china-railway-group/#2e0e89e83c82.
 11. В 2019 год в Китае будет сдана в эксплуатацию ВСМ протяженностью 3200 км. Международное радио Китая, 11.02.2019. http://russian.cri.cn/economy/weekly/356/20190211/250119.html.
 12. Демченко, В. От 0 до 29000 км: Как Китай за 10 лет построил самую большую сеть скоростных железных дорог в мире. Центр транспортных стратегий. https://cfts.org.ua/articles/ot_0_do_29_000_km_kak_kitay_za_10_let_postroil_samuyu_bolshuyu_set_skorostnykh_zheleznykh_dorog_v_mire_1500
 13. TGV V150 – The «Flying» Train. http://scihi.org/tgv-v150-flying-train/
 14. Lawrence, M., Bullock, R., & Liu, Z. (2019). China's high-speed rail development. World Bank Publications. https://u.to/pFbQGw.
 15. Транспорт України 2020. Статистичний збірник. Держстат України. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Transpot.pdf.
 16. Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Per-forming on the Road to Recovery. https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020.
 17. Shevchenko, A., Matviienko, O., Lyuty, V., Manuylenko, V., & Pavliuchenkov, M. (2018). Ways of introduction of the high-speed movement of passenger trains in Ukraine. In Matec Web of Conferences, 230, EDP Sciences, 01014. https://www.matec-confer-en-ces.org/articles/matecconf/abs/2018/89/matecconf_transbud2018_01014/matecconf_transbud2018_01014.html.
 18. Естіваль, Ж.-П. (2005). Організаційні моделі залізниці: національні критерії побудови. Залізничний транспорт. України,1, 68–71.
 19. Шандер, О. Е., Шандер, Ю. В., Гнатенко, А. Ю., Зінченко, Ю. М. (2019). Ана-ліз статистичних даних щодо організації швидкісного руху на мережі залізниць Укра-їни. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 185, 14-22. http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1635.
 20. Purba, A., Nakamura, F., Dwsbu, C. N., Jafri, M., & Pratomo, P. (2017). Novem-ber). A current review of high speed railways experiences in Asia and Europe. In AIP Con-ference Proceedings, 1903, 1, 060004. AIP Publishing LLC. https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5011558.
 21. Nan Yu and Yu Cao. (2017). Assess the feasibility of the high-speed railway con-struction in China by measuring the traffic demand elastic. AIP Conference Proceedings 1839, 020101. https://doi.org/10.1063/1.4982466.
 22. Mohammed Ali Berawi, Perdana Miraj, Abdur Rohim Boy Berawi, Bambang Su-santono, Pekka Leviakangas, and Hendra Radiansyah. (2017). Modeling track access charge to enhance railway industry performance. AIP Conference Proceedings 1903, 060001. https://doi.org/10.1063/1.5011555
 23. Саакян, Ю.З., Савчук, В.Б., Поликарпов, А.А. (2021). Мировой рынок желез-нодорожного машиностроения 2019/2020. Аналитический обзор. 144. http://ipem.ru/files/files/research/20210826_world_railway_engineering_report_2019_2020.pdf.
 24. TGV Atlantique: nouvel appel à la grève. https://www.lefigaro.fr/ societes/tgv-atlantique-nouvel-appel-a-la-greve-20211024.
 25. Статистичні дані про Українські залізниці. Міністерство інфраструктури України. https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html.
 26. Приходько, В. (2020). Особливості розвитку вітчизняного денного швидкіс-ного руху. Вагонний парк, 11(163), 9-27. https://www.kvsz.com/images/stories/doc/vagon_park_11.pdf.
 27. First renewed Swedish X2000 train enters service. https://www.railtech.com/rolling-stock/2021/11/17/first-renewed-swedish-x2000-train-enters-service/.
 28. Alstom to supply four additional Pendolino high speed trains to SBB. https://supplychaindigital.com/logistics-1/alstom-supply-four-additional-pendolino-high-speed-trains-sbb.
 29. Talgo series 7. https://www.talgo.com/serie-107.
 30. Talgo 350 (T350) Very High Speed Trains. https://www.railway-technology.com/projects/talgo-train-very-high-speed-spain/.
 31. Высокоскоростной наземный транспорт по странам. https://ru.wikipedia.org/wiki/.
 32. Дейнека, О.Г., Юрченко, Є. (2017). Теоретико-концептуальні засади фор-мування інфраструктурної системи швидкісних залізничних магістралей. Вісник еко-номіки транспорту та промисловості, 59. 52–61. https://cyberleninka.ru/article/n/18188933.
 33. Українська залізнична швидкісна компанія. http://intercity.uz.gov.ua/?page_id=25.
 34. Національна стратегія – 2030 «Drive Ukraine». https://mtu.gov.ua/files/projects/str.html.
 35. Що і як ремонтували в поламаних поїздах Hyundai. https://economics.segodnya.ua/ua/economics/transport/chto-i-kak-remontirovali-v-polomannyh-poezdah-hyundai--518783.html.
 36. "Укрзалізниця" тимчасово зняла з експлуатації потяги Hyundai. https://www.unian.ua/economics/transport/883546-ukrzaliznitsya-timchasovo-znyala-z-ekspluatatsiji-potyagi-hyundai.html.
 37. Певзнер, В. О., Белоцветова, О. Ю., & Шапетько, К. В. (2016). Влияние режи-мов движения поездов на формирование расстройств пути. Вестник научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (Вестник ВНИИЖТ), 75(6), 349-353. https://doi.org/10.21780/2223-9731-2016-75-6-349-353.
 38. «Укрзалізниця» починає масштабне оновлення парку вантажних вагонів за програмою «Велике будівництво». https://bukoda.gov.ua/news/ukrzaliznicya-pochinaye-masshtabne-onovlennya-parku-vantazhnih-vagoniv-za-programoyu-velike-budivnictvo.
 39. Zhong, C.Z. (2005). Detection countermeasure to the marred railway bridge passing the heavy-duty freight cars. Railway standard des, 10, 80–81.
 40. Sato, Y. (1995). Japanese studies on deterioration of ballasted track. Vehicle sys-tem dynamics, 24(sup1), 197-208. https://doi.org/10.1080/00423119508969625.
 41. Shenton, M.J. (1985). Ballast deformation and track deterioration. Trach technol-ogy. 253–265.
 42. Yoo, T.-S., E.T. (1979). Selig Field observations of ballast and subgrade defor-mations in track. Transport research record. 733. 6–12.
 43. Каспржицкий, А. С., Лазоренко, Г. И., Шаповалов, В. Л., Окост, М. В., Моро-зов, А. В., & Явна, В. А. (2019). Динамические характеристики и устойчивость земля-ного полотна в условиях тяжеловесного движения. Вестник Ростовского государ-ственного университета путей сообщения, (2), 104-12
 44. C. Cole, M. McClanachan, M. Spiryagin, Y. Quan Sun. (2012). Wagon instability in long trains. Vehicle system dynamics, 50(1). 303–317. https://doi.org/10.1080/00423114.2012.659742.
 45. J.C.O. Nielsen, Xin Li Nielsen. (2018). Railway track geometry degra- dation due to differential settlement of ballast/subgrade – numerical prediction by an iterative procedure, 412. 441–456. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2017.10.005.
 46. W. Zhai, J. Gao, P. Liu, K. Wang. (2014). Reducing rail side wear on heavy-haul railway curves based on wheel-rail dynamic interaction. Vehicle system dynamics, 52(1). 440–454.
 47. Z. Zhang, M. Dhanasekar. (2012). Dynamics of railway wagons subjected to braking torques on defective tracks. Vehicle system dynamics, 50 (1). 109–131.
 48. Guidelines to best practices for heavy haul railway operations: infrastructure construction and maintenance issues. (2009). Virginia: IHHA. 650.
 49. Ткаченко, В. П., Трипольська, Т. П., & Рудник, Є. В. (2021). Вибір критеріїв керованості рейкових транспортних засобів. The XI International Science Conference «Modern aspects of science and practice», November 30–December 03, 2021, Melbourne, Australia. 590 p. ISBN-978-1-68564-520-5 (p. 575). https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/11/MODERN-ASPECTS-OF-SCIENCE-AND-PRACTICE.pdf#page=576.
 50. Sapronova, S., Tkachenko, V., Fomin, O., Kulbovskiy, I., Zub. E. (2017). Rail ve-hicles: resistance to movement and handleability. Monograf, Dnipro. 160. https://www.metaljournal.com.ua/assets/MonographKyivverstka.pdf.
 51. Sapronova, S., Tkachenko, V., Fomin, O., Gatchenko, V., Maliuk, S. (2017). Re-search on the safety factor against derailment of railway vehicles. Eastern-European jour-nal of enterprise technologies, 6/7(90), 19-25. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.116194.
 52. Tkachenko, V. P., Sapronova, S. Y., Maliuk, S. V., Kulbovskyi, I. I. (2016). Study-ing the structure of railway rolling stock resistance. Мetallurgical and Mining Industry, 11. 30–36. http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/english-edition/MMI_2016_11/005Tkachenko.pdf
 53. Патент на корисну модель №147117 Україна, МПК (2021.01) B61F 11/00, B61F 5/00, Н02К 41/00. Спосіб покращення керованості залізничного транспортного засобу в кривих ділянках колії. С. Сапронова, В. Ткаченко, Є. Зуб, А. Горбань, С. Ма-люк; заявник та патентовласник Державний університет інфраструктури та технологій. Заявка № u202006038; заявл. 21.09.2020, зареєстровано в Державному реєстрі Украї-ни корисних моделей 17.03.2021, бюл. № 11. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1588362/.
 54. Ткаченко, В.П. (1999). Влияние конструктивных схем ходовых частей рельсо-вых экипажей на их управляемость/ Брошюра.- Луганск: ВУГУ. 42с.
 55. Ткаченко, В.П. (1997). Оценка управляемости рельсовых экипажей с различ-ными конструктивными схемами ходовой части. При¬дніпровський науковий вісник, 50(61).16-17.
 56. Ткаченко, В.П. (1996). Управляемое направление экипажей рельсовой колеей, как часть проблемы сопротивления движению// Проблемы развития локомотиво-строения. VI Межд.научн.-техн. конф. 14-15.
 57. Ткаченко, В.П. (1998). Управляемость рельсовых экипажей. Залізничний тра-нспорт України, 2-3. 37-41.
 58. Ткаченко, В.П. (1997). Управляемость рельсовых экипажей. Монография.- Луганск: ВУГУ. 98.
 59. Ткаченко, В.П., Сапронова, С.Ю., Кульбовський, І.І., Зуб, Є.П. (2016). Опір руху і керованість рейкових екіпажів. Монографія. 106.
 60. В.П. Ткаченко, С.Ю. Сапронова. (2017). Критерії оцінки керованості рейкових екіпажів. Вісник СНУ ім. В.Даля, 4(234). 208−218. https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=16316924940266516559&btnI=1&hl=ru
 61. В.П.Ткаченко, С.Ю. Сапронова, О.В. Фомин, І.І. Кульбовський, Є.П. Зуб. (2017). Опір руху і керованість рейкових екіпажів. Монографія. 180. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC%2FREP0000960%2EPDF.
 62. Інструкція із укладки та утримання колії залізниць України (ЦП-0269). 2012. http://scbist.com/scb/uploaded/1_1357667287.pdf.
 63. Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухо-мого складу залізниць колії 1520 мм (ВНД 32.0.007.001-2001). 2011.
 64. Nadal, M. J. Locomotive a Vapeur, Collection encyclopedie scientifique, bibliote-que de mecanique appliquee et genie, Vol. 186 (Paris), 1908.
 65. Weinstock, H. Wheel climb derailment criteria for evaluation of rail vehicle safe-ty. Paper No. 84-WA/RT- 1, 1984 ASME Winter Annual Meeting, Phoenix, Az, November 1984.
 66. Методика технічного діагностування пасажирських вагонів, що вислужили призначений термін, з метою його продовження: ЦЛ-0070. Київ: Нескінчене джерело, 2008. 60 с.
 67. Хейман, Х. Направление железнодорожных экипажей рельсовой колеей. – М. : Трансжелдориздат, 1957. – 415 с.
 68. Куценко, С. М. Математическая модель железнодорожного экипажа, движу-щегося по прямому участку пути с учетом взаимодействия гребней колес с рельсами / С. М. Куценко, В. А. Слащев // Тр. ВНИТИ.− Коломна, 1968. − Вып. 31. − С. 83−91.
 69. Ершков, О.П. Расчеты поперечных горизонтальных сил в кривых / О.П. Ерш-ков // Труды Всесоюз. науч.исслед.ин-та ж.-д. трансп .− М.: Транспорт, 1966. – Вып. 301. – 235 с.
 70. Минов, Д.К. Повышение тяговых свойств электровозов и тепловозов с элек-трической передачей / Д.К. Минов. – М.: Транспорт, 1965. – 267 с.
 71. Кравченко, А.И. Об управляемом направлении железнодоро¬ж¬ных экипажей при движении в кривых/ Повышение эксплуатацион¬ной надежности локомотивов в условиях дорог Урала и Сибири.- Омск, 1973.-С.224-228.-(Материалы сетевой н.-т.конф.).
 72. Кашников, В.Н. (1975). Определение функции управления железнодорожным экипажем при входе в кривую. Вопросы конструкции и динамики локомотивов и по-вышение надежности тормозов. РИИЖТ. 115. 3-10.
 73. Кашников В.Н. Основы теории управляемого движения локомотивов в рель-совой колее.-Ростов-на-Дону, 1982.-30с.
 74. Кашников В.Н. Управление движением железнодорожных экипажей в кривых участках рельсовой колеи / Дисс…д-ра техн. наук. – Ростов-на-Дону, 1983. – 394с.
 75. Пат. №2090406, Россия, МКИ В61 F 5/38. Устройство для самоустановки ко-лесных пар рельсового транспортного средства/ Гриневич В.П., Дмитриев А.С. Опубл.20.9.07.- Бюл.№26.
 76. General Motors Three-Axle Radial Stiring Boque for Heavy Haul Locomotives// Pap. 10th Int. Wheelset Congr. ”Sharing Lates Wheelset Technol. Order Reduce Coats and Improve Railway Prod”. Sidney, 27 Sept.- 10 Oct., 1992/ Nat. Conf. Publ. 92(10). 97-100.
 77. Цеглинский, К.Ю. Курс железных дорог. Том I. Выпуск I. Общие сведения о железных дорогах. Подвижной состав и условия прохождения его по рельсовой ко-лее. Проектирование железнодорожной линии. М. Типо-литография Т-ва Владимир Чичерин, 1913. 260 с.
 78. Королев, К.П. Вписывание паровозов в кривые участки пути.- М.:Трансжелдориздат, 1950.- 224с.
 79. Tkachenko, V., Sapronova, S., Zub, E., Morneva, M. (2020). Closed Power Loops in the Guidance of Vehicles by Railway Track System. 24th International Scientific Con-ference. Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions (Kaunas, Lithua-nia). Part II. 554-559. ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (on-line). https://elibrary.ru/item.asp?id=44991363.
 80. Shahzamanian Sichani, M. (2013). Wheel-rail contact modelling in vehicle dy-namics simulation. Doctoral dissertation, KTH Royal Institute of Technology. https://www.researchgate.net/publication/264389709.
 81. Ohno, K. (2003). Research and development for eliminating wheelclimb derail-ment accidents. JR East Technical Review, 2. 46–50.
 82. Bibel, G. (2012). Train Wreck – the Forensics of Rail Disasters. Baltimore: Hop-kins University Press. 368. https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id= 5mKefpEufkgC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Train+Wreck+%E2%80%93+the+Forensics+of+Rail+Disasters&ots=JyllRr8m9J&sig=z_SPW6brPVtLlasqfuyfoBTTKhI.
 83. M. Uchida, H. Takai, H. Muramatsu, H. Ishida. (2002). Derailment Safety Evalua-tion by Analytic Equations. Quarterly Report of Railway Technical Research Institute, 43(3). 119–124. https://www.jstage.jst.go.jp/article/rtriqr/43/3/43_3_119/_article/-char/ja/
 84. Kardas-Cinal, E. (2009). Comparative study of running safety and ride comfort of railway vehicle. Prace naukowe politechniki warszawskiej, 71. 75–84. https://www.wt.coitest.pw.edu.pl/index.php/content/download/576/2992/file/kardas-cinal.pdf.
 85. Iijima, H., Yoshida, H., Suzuki, K., Yasuda, Y. (2014). A Study on the Prevention of Wheel-Climb Derailment at Low Speed Ranges. Quarterly Report of Railway Technical Research Institute, 30. 21–24. https://trid.trb.org/view/1351016.
 86. Крюківський вагонобудівний завод. САЙТ. http://www.kvsz.com/index.php/ua/golovna/pro-virobnitstvo/tekhnichni-mozhlivosti.
 87. Ткаченко В.П. Кинематическое сопротивление движению рель¬совых экипа-жей/ Монография. Луганск: ВУГУ, 1996. 200с.
 88. Мелентьев, Л. П. (1999). Взаимодействие колес с рельсами и их износ. Путь и путевое хозяйство, (5). 6-13.
 89. Оптимизация устройства возвышения наружного рельса в кривых в условиях скоростного движения совмещенного с грузовым. Организация сотрудничества же-лезных дорог (ОСЖД). Памятка О+Р 782/4. https://osjd.org/api/media/resources/2639?action=download.
 90. Рекомендации по устройству и содержанию рельсовой колеи железнодорож-ного пути на участках смешанного движения с максимальными скоростями. Органи-зация сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Памятка О+Р 782/2. https://osjd.org/api/media/resources/9233?action=download.
 91. Візки вантажних вагонів. https://www.pomogala.ru/konsrukt/konstrukt _20.html.
 92. Технические характеристики тележек грузовых вагонов. https://u.to/wnDZGw.
 93. 293 km na god Pendolino w Polsce. https://u.to/uXDZGw.
 94. Pendolino w Polsce – krótka analiza flagowego pociągu. https://zbiorowy.info/2018/07/pendolino-w-polsce-krotka-analiza-flagowego-pociagu/.
 95. Иллюстрированное учебное пособие конструкция тележек грузовых и пасса-жирских вагонов. http://rcit.su/techinfoC3.html#tiC3-13.
 96. http://www.azovmash.com/.
 97. ПАО "Днепровагонмаш". http://dvmash.biz/ru/novosti.html.
 98. ООО «Канашский вагоностроительный завод». https://kavaz.tplants.com/catalog/model-18-9771.
 99. Твердомед, В.М., Возненко, А.Д., Бойко, В.Д. (2016). Розрахунок попереч-них горизонтальних сил у кривих ділянках рейкової колії. Транспортні системи і те-хнології, 29. 34-147. https://tst.duit.in.ua/index.php/tst/article/view/76.
 100. Даніленко, Е. І., Молчанов, В.М., Шраменко, В.П., Бойко, В.Д., Твердомед, В. М., Скорик, О. О. (2020). Проектування і розрахунки конструкцій залізничної колії. Підручник для вищих навчальних закладів. ред. Е.І.Даніленка. 2. «Хай-Тек Прес». 552.
 101. Даніленко, Е. І., Молчанов, В.М., Курган, М.Б., Бойко, В.Д., Твердомед, В. М., Олійник, О. А., Сорока, О. О. (2019). Проектування і розрахунки конструкцій залі-зничної колії. Підручник для вищих навчальних закладів / за ред. Е.І.Даніленка.1, «Хай-Тек Прес». 344 с.
 102. Даніленко, Е.І., Твердомед, В.М., Костюк, М.Д. (2007). Теоретичні дослі-дження поздовжньої стійкості рейкових ниток при сучасних рейкових скріпленнях на залізобетонних шпалах. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту, 12. С. 39-47.
 103. Tverdomed, V., Aharkov, O., Boiko, V., Kushmar, L. (2020). Calculation of Transverse Horizontal Forces. Proceedings of 23rd International Scientific Conference. Transport means 2020, ІІ.
 104. Королев К.П. Вписывание паравозов в кривые участки пути / К.П. Королев // Труды ЦНИИ. – 1950. – вып. 37. С. 15-80.
 105. Лысюк, В.С. (2001). Надежность железнодорожного пути. Транспорт. 287.
 106. Твердомед, В.М., Даніленко, Е.І., Бойко, В.Д. (2011). Теоретичні досліджен-ня поперечної стійкості рейко-шпальної решітки з урахуванням квазістатичної стис-каючої сили в поїзді. Збірник наукових праць української державної академії залізни-чного транспорту, 122. 84-89.
 107. Твердомед, В. М., Карпінський, С. Л., & Сорока, О. О. (2017). Вплив кон-структивного оформлення вузла рейкового скріплення на забезпечення поздовжньої стійкості безстикової колії. Збірник наукових праць Українського державного універ-ситету залізничного транспорту, 169. 47-54.
 108. Даніленко Е. І. Залізнична колія: улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом: підручник: в 2 т. – Київ : Інпрес, 2010. – Т. 1. 528.
 109. Твердомед, В.М., Даніленко, Е.І. (2012). Розрахунок поперечних горизонта-льних сил, діючих на колію в кривих від рухомого складу, графоаналітичним мето-дом. Зб. наукових праць Державного економіко-технологічного університету транс-порту, 21. 29-37. https://tst.duit.in.ua/index.php/tst/issue/view/21/18.
 110. Tverdomed, V., Tkachenko, V., Sapronova, S., Aharkov, O., Drahiieva, L. (2020). Arrangement of the Continuous Welded Rail on the Curved Tracks of Short Radius. TRANSBALTICA XI: Transportation Science and Technology. TRANSBALTICA 2019. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham.
 111. Даніленко Е.І. Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість / Даніленко Е.І., Рибкін В.В. – К.: Транспорт України, 2005. – 118 с.
 112. Косарчук, В.В., Агарков, О.В., Твердомед, В.М. (2018). Вплив ухилу рейки на характер контактної взаємодії та напружено-деформований стан рейок залізничної колії. Транспортні системи і технології, 32(1). 93-102. https://tst.duit.in.ua/index.php/tst/article/view/105.
 113. Твердомед, В.М. (2009). Стабільність ширини рейкової колії при різних кон-струкціях проміжних рейкових скріплень. Збірник наукових праць Державного еко-номіко-технологічного університету транспорту, 15. 105-108.
 114. Aharkov, O.V., Tverdomed, V.M., Boiko, V.D., Kovalchuk, V.V., Strelko, O.H. (2019). Influence of the structural design of rail fastenings on ensuring the stability of track gauge in operating conditions. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 708. https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012001.
 115. Бубнов, В. М., Мямлин, С. В., Гуржи, Н. Л. (2009). Совершенствование кон-струкции подвижного состава для перевозки контейнеров. Наука та прогрес транс-порту. 26. 11–14.
 116. Lysikov, N., Kovalev, R., Mikheev, G. (2007). Stress load and durability analy-sis of railway vehicles using multibody approach. Transport problems. 2(3). 49–56.
 117. WBN Waggonbau Niesky GmbH: Developing a flexible platform of freight wag-ons. Intern. Edition. 2016. № 1. 46.
 118. Divya Priya, G., Swarnakumari, A. (2014). Modeling and analysis of twenty tonne heavy duty trolley. Intern. J. of Innovative Technology and Research. 2(6). 1568–1580.
 119. О ходе работ по освоению производства тележки 18-9800. https://u.to/qXDZGw.
 120. Акционерное общество «Научно-внедренческий центр «Вагоны». http://www.nvc-vagon.ru/services/advanced_developments/service1_1.html.
 121. АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». http://uralvagonzavod.ru/product/105/46.
 122. «Крюківський вагонобудівний завод» (ПАТ «КВБЗ»). https://u.to/mXDZGw.
 123. Окреме конструкторське бюро вагонобудування. https://okb.at.ua/index/razrabotki/0-4.
 124. Safronov, O., Sulym, A., Khozia, P., Vodianykov, Y., & Stoletov, S. (2019). Вли-яние конструктивных особенностей тележек моделей 18-4129 и 18-9817 с осевой нагрузкой 25 тс на динамические показатели грузовых вагонов. Транспортні системи і технології, 1(33). 171-188. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-33-1-15.
 125. Yayati Jadhav. Why don't the wheels of a train skid while carrying so much weight, even though the rail-wheel friction is low? Quora. https://www.quora.com/Why-dont-the-wheels-of-a-train-skid-while-carrying-so-much-weight-even-though-the-rail-wheel-friction-is-low.
 126. http://vv-travel.ru/tarticlle/swiss-locomotive-and-machine-works.
 127. Transport Fever – Re 465 Lok 2000 Set. https://newmods.net/transport-fever-re-465-lok-2000-set/.
 128. Tkachenko, V., Sapronova, S., Kulbovskiy, I., & Fomin, O. (2017). Research into resistance to the motion of railroad undercarriages related to directing the wheelsets by a rail track. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 5(7), 65-72.
 129. Магистральный грузовой тепловоз 2(3)ТЭ25К2М. https://ukbmz.ru/production/magistralnye-teplovozy/teplovoz-23te25k2m.
 130. Тележка 2ТЭ25А (2ТЭ25К). https://dieselloc.ru/ustroystvo-i-remont-2te25k/telezhka.html.
 131. Talgo: Technological Principles. https://www.talgo.com/technological-principles.
 132. Furious Locomotive. https://www.facebook.com/furyloco/posts/wheel-blocks-of-talgo-high-speed-spanish-electric-trainsthe-wheel-blocks-of-high/267019897993581/.
 133. Patent of the USSR A.S. 1206153. MKI В61 F 5/00. Two-Axle Truck of Railway Vehicle. Gorbunov N. I., Mikhaylov E. V., Konyaev A. N., Golubenko A. L., Tkachenko V. P., Kramar N. M. No 3728393; appl. 13.04.84; publ.23.01.86, Bull. No 3. 2 p.
 134. Heyman, H. (1957). Direction of railroad carriages by rail / per. with him. ed. K.P. Queen. Moscow: Transzheldorizdat. 416.
 135. Valigursky, J; Meltzer, I; Moravcik, M; Rydlo, P. Two-axle bogie for railway ve-hicle with radially adjustable wheelsets with cross coupling. Patent EP 2157007 A1. https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041328607/publication/EP2157007A1?q=EP%202157007%20A1.
 136. Scott Simson. Steering railway bogie. Patent US 8276522 B2. Patent US 12/527,899. Central Queensland University. https://patentimages.storage.googleapis.com/20/e6/e3/a066410f49e5f1/US8276522.pdf.
 137. Lutz Schwendt. Running gear for rail vehicles with radial control of the wheelsets. Patent US5375533 A. Abbhenschel Lokomotiven Gmbh. https://patentimages.storage.googleapis.com/94/1e/81/693c79524b3329/US5375533.pdf.
 138. Steur Wolfram De. Bogie for a rail vehicle. Patent EP 0161729 A1. RMO-Werkspoor Services B.V. https://patentimages.storage.googleapis.com/39/27/b2/22571f582254c5/EP0161729A1.pdf.
 139. Joly, Roland. Railway bogie comprising a frame and two steerable axles. Patent EP 0387744 A2. Gec Alsthom Sa. https://patentimages.storage.googleapis.com/13/eb/dd/f6648d7113e40b/EP0387744A2.pdf.
 140. San Diegan. 2007 Schools Wikipedia Selection. Related subjects: Railway transport. https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/s/San_Diegan.htm.
 141. West Coast Main Line. https://www.railway-technology.com/projects/virgin/.
 142. Gilchrist, A.O. (2006). A history of engineering research on British Railways. Institute of Railway Studies and Transport History. http://www.york.ac.uk/media/workingwiththeuniversity/documents/cpd/sectorscourses/Gilchrist%202.pdf.
 143. Транспортная энциклопедия. https://transportpedia.org/vehicle/talgo-4.
 144. Patentes Talgo, SAU. https://www.talgo.com/our-history.
 145. FS ETR 450. https://trainspo.com/class/775/.
 146. Polish Pendolino launches 200 km/h operation. Railway Gazette International. https://www.railwaygazette.com/passenger/polish-pendolino-launches-200-km/h-operation/40311.article.
 147. High speed rail industry news. Railway Gazette International. https://www.railwaygazette.com/news/high-speed.
 148. ETR 460 Pendolino. https://www.italdesign.it/project/etr-460-pendolino/.
 149. Pendolino high-speed train crashed in Germany. CST. https://cfts.org.ua/news/2020/04/10/v_germanii_popal_v_avariyu_skorostnoy_poezd_pendolino_foto_video_58246.
 150. Итальянский скоростной поезд Pendolino пройдет испытания в Греции. «Же-лезные дороги мира». https://zdmira.com/news/italyanskij-skorostnoj-poezd-pendolino-projdet-ispytaniya-v-gretsii.
 151. 237 km/h: Nový rychlostní rekord české železnice. Internet Archive Wayback Machine. http://www.pendolino.cz/clanky/document.2005-02-16.6565302389.
 152. Alaris Tilting Trains. Railway Technologies. https://www.railway-technology.com/projects/alaris/.
 153. https://www.alfapendular.com/about-trains.html.
 154. Rolling stock of the Slovenian Railways. https://en.wikipedia.org/wiki/Rolling_stock_of_the_Slovenian_Railways.
 155. Virgin Trains Class 390 «Pendolino» Available Now. https://store.steampowered.com/news/app/24010/old_view/1671274641629330464?
 156. Fomin, O. Lovska, A., Kulbovskyi, I., Holub, H., Kozarchuk, I., Kharuta, V. (2019). Determining the dynamic loading on a semi-wagon when fixing it with a viscous coupling to a ferry deck. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, (2(7)), 98. 6–12. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.160456.
 157. Fomin, O., Lovska, A., Daki, O., Bohomia, V., Tymoshchuk, O., & Tkachenko, V. (2019). Determining the dynamic loading on an open-top wagon with a two-pipe girder beam. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(7), 99. 18–25. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.166329.
 158. Fomin, O., Lovska, A. (2020). Improvements in passenger car body for higher stability of train ferry. Engineering Science and Technology, an International Journal, 23(6). 1455–1465. https://doi.org/10.1016/j.jestch.2020.08.010.
 159. Holub, H., Kulbovskyi, I., Kharuta, V., Tkachuk, M., Tymoshchuk, O. (2020). Methods of Intelligent Data Processing of the System of Control and Diagnostics of Elec-tric Power Transport Objects. Transport Means, II. 797-801. https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-Means-2021-Part-II.pdf.
 160. Holub, H., Kulbovskyi, I., Skok, P., Bambura, O., Tretynychenko, Y. (2020). Sys-tem model of information flows in networks of the electric supply system in transport in-frastructure projects. Proceedings of 24th International Scientific Conference. Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions (September 30 - October 02 , 2020. Online Conference - Kaunas, Lithuania), І. 132-135.
 161. Kulbovskyi, I., Holub, H., Melenchuk, V., Chmyr, V. (2021). Development of a system model of technical operation management in transport infrastructure infrastructure projects. Транспортні системи та технології, 37. 196–203. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2021-37-19.
 162. Kulbovskyi, I., Holub, H., Sapronova, S., Tkachuk, M. (2021). Metrological sup-port of information and measuring systems in tractions of traction rolling stock. IV Innova-tions and prospects of world sciences. Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference,1-3 December 2021. Vancouver, Canada. 228-232. ISNBN 978-1-4879-3794-2.
 163. Lovska, A., Fomin, O., Píštěk, V., Kučera, P. (2020). Dynamic load and strength determination of carrying structure of wagons transported by ferries. Journal of Marine Science and Engineering, 8(902). 1–14. http://dx.doi.org/10.3390/jmse8110902.
 164. Fomin, O.V., Lovska, A.O. (2021). Determination of dynamic loading of bearing structures of freight wagons with actual dimensions. Eastern-European Journal of Enter-prise Technologies, 2(7), 110. 6–14. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.220534
 165. Fomin, O.V., Lovska ,A.O. (2021). Determination of vertical dynamics for a standard Ukrainian boxcar with Y25 bogies. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 5. 67–72. http://www.nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2021/5/NVNGU05_2021_Fomin.pdf
 166. Tverdomed, V., Aharkov, O., Boiko, V., Kushmar, L. (2020). Calculation of transverse horizontal forces. 24th International Scientific Conference. Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solution. I. 1037-1042. https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-Means-2021-Part-I.pdf.
 167. Будлянцев, Б.О., Сапронова, С.Ю. Аналіз конструкції ходової частини низь-копідлогового рейкового транспортного засобу. Науково-практична конференція студентів, аспірантів і викладачів ДУІТ. 939-941.
 168. Волосенко, Р.В., Сапронова, С.Ю. Оцінка безпеки руху рухомого складу залізниць. Науково-практична конференція студентів, аспірантів і викладачів ДУІТ. 942-943.
 169. Kulbovskyi, І., Holub, H., Sapronova, S., Bambura, O. (2021). Modeling of met-rological support of qualimetric measurements on transport. 25th International Scientific Conference. Transport Means. II. 886-889. https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-Means-2021-Part-II.pdf.
 170. Кошель, О.О., Сапронова, С.Ю. (2021). Дослідження несправностей вагонів спеціального рухомого складу в експлуатації. Вісник СНУ ім. В.Даля. 6 (262). 70–76. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-72-75.
 171. Мельниченко, О.І., Кульбовський, І.І., Дерегуз, І.А. (2020). Вплив контактної напруги на ефективність мащення пар тертя. LXXVІ наукова конференція професорсь-ко-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників НТУ. 11.
 172. Мельниченко, О.І., Фомін, О.В., Кульбовський, І.І., Афонін, О.В. (2020). Мет-рологічні аспекти визначення залишкого ресурсу несівної здатності вагона-зерновоза з протермінованим строком служби. LXXVІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників НТУ.
 173. Фомін, О.В., Ловська, А.О. (2020). Дослідження динаміки удосконаленої несучої конструкції вагона-платформи при веденні з неї вогневих дій. Транспортні системи і технології, 35. 35–42.
 174. Фомін, О.В., Ловська, А.О., Сапронова, С.Ю. (2020). Дослідження повздов-жньої навантаженості несучої конструкції вагона-платформи зчленованого типу з по-ниженим центром ваги. Вісник СНУ ім. В.Даля, 5(261). 74–81. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-261-5-74-80.
 175. Фомін, О.В., Прокопенко, П.М., Сапронова, С.Ю., Фоміна, А.М. (2019). Екс-периментальне оцінювання показника коефіцієнту стійкості вантажних вагонів в екс-плуатації. Транспортні системи та технології, 1(33). 144–155.
 176. J. Gerlici, V. Tkachenko, S. Sapronova, T. Lack. (2019). Steerability research of railway vehicles. Materials 24th International Conference Current Problems in Rail Vehicles – PRORAIL 2019. Proceedings Vol. 1. 145–152. http://www.vtszu.sk/PRORAIL2019/download/epoz19a.pdf.
 177. Kulbovskyi, I., Sapronova, S., Holub, H., Tkachenko, V., Afanasieva, I., & Saf-ronov, O. (2019). Development of a model for managing the quality of repair and mainte-nance of rolling stock in transport infrastructure projects. In Transport Means - Proceed-ings of the International Conference, 2019-October 201-205. ISSN 1822-296 X (print); ISSN 2351-7034 (on-line). https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-2019-Part-1.pdf.
 178. Mikhailov, E., Sapronova, S., Tkachenko, V., Semenov, S., Smyrnova, I., & Kho-lostenko, Y. (2019). Improved solution of guiding of railway vehicle in curves. In Transport Means - Proceedings of the International Conference, 2019-October 916-921. ISSN 1822-296 X (print); ISSN 2351-7034 (on-line). https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-2019-Part-2.pdf.
 179. Леонець, В.А. (2017). Вплив тривалої експлуатації залізничного рухомого складу на працездатність його несучих конструкцій. Залізничний транспорт України, 1. 24–31.
 180. Tkachenko, V., Sapronova, S., Zub, E., Tverdomed, V., Chimshir, V., & Morneva, M. (2019). The study of safety factor against derailment of vehicles on the track switch. In Transport Means - Proceedings of the International Conference, 2019-October 234-239. ISSN 1822-296 X (print); ISSN 2351-7034 (on-line). https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-2019-Part-1.pdf.
 181. Tverdomed, V., Tkachenko, V., Sapronova, S., Aharkov, O., & Fedorova, O. (2019). Stability of the railroad track gauge with railpad and railpad-free designs of rail fastening system. Paper presented at the Transport Means - Proceedings of the Interna-tional Conference, 2019-October 348–352. https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-2019-Part-1.pdf.
 182. Zub, E., Sapronova, S., & Tkachenko, V. (2019). Аналіз систем моніторингу параметрів зносу колісних пар рухомого складу залізниць. Транспортні системи і технології, 1(33). 107–117. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-33-1-10.
 183. Сапронова, С. Ю., Кошель, О. О., Ткаченко, В. П., Буліч, Д. І., & Радкевич, М. М. (2019). Аналіз методів продовження терміну служби вантажних вагонів. Транспо-ртні системи і технології, 33(1), 118–129. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-33-1-11.
 184. Bulich, D., Sapronova, S., Tkachenko, V., & Koshel, A. (2020). Дослідження корозійного зносу несучих металевих конструкцій вантажних вагонів під час прове-дення заходів щодо подовження терміну служби. Транспортні системи і технології, (36), 43-53. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-36-5.
 185. Kulbovskyi, I., Holub, H., Sapronova, S., Tkachenko, V., Musorina, M. (2020) Modeling of Management Strategies for Manufacturing Technological Processes in Metro Power Supply Projects. TRANSBALTICA XI: Transportation Science and Technology. Springer, Cham. 211–219. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38666-5_22.
 186. Mikhailov, E., Semenov, S., Sapronova, S., & Tkachenko, V. (2020). On the Issue of Wheel Flange Sliding Along the Rail. In Proceedings of the International Conference TRANSBALTICA. 377-385. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38666-5_40.
 187. O. Koshel, S. Sapronova, D. Bulich, V. Tkachenko (2020). Determination of the Load-Bearing Metal Structures Residual Operation Time of the Ukraine Railway. 24th In-ternational Scientific Conference. Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Kaunas, (Lithuania). Part I. 228-232. ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (on-line).
 188. Goolak, S., Sapronova, S., Tkachenko, V., Riabov, I., Batrak, Y. (2020). Im-provement of the model of power losses in the pulsed current traction motor in an electric locomotive. Eastern-European journal of enterprise technologies, 6(5(108)). 38-46. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.218542.
 189. Sapronova, S., Koshel, O., Bulich, D., Tkachenko, V. (2020). Determination of the residual operation time of the load-bearing metal structures of the hopper-doser and dumping wagons (dumpers) on the basis of the technical diagnostics and type testing re-sults. Theses of international scientific and practical conference: Globalization of scien-tific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects (5-10 May 2020, Batumi (Georgia). Severodonetsk. 101–105.
 190. Tverdomed, V., Tkachenko, V., Sapronova, S., Aharkov, O., Drahiieva, L. (2020). Arrangement of the Continuous Welded Rail on the Curved Tracks of Short Radi-us. TRANSBALTICA XI: Transportation Science and Technology. Springer, Cham. 203-210. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38666-5_21.
 191. Tkachenko, V., Sapronova, S., Zub, E., Morneva, M. (2020). Closed Power Loops in the Guidance of Vehicles by Railway Track System. 24th International Scientific Con-ference. Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions (Kaunas, Lithua-nia). Part II. 554-559. ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (on-line).
 192. Кошель, О., Сапронова, С., Буліч, Д., Ткаченко, В. (2020). Визначення зали-шкового ресурсу несучих металевих конструкцій вагонів хопер-дозаторів та думпка-рів (самоскидів) на основі результатів технічного діагностування та типових випробу-вань. Транспортні системи і технології, 35, 14–23. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-35-2.
 193. Zub, E., Sapronova, S., Tkachenko, V. (2021). Load distribution in railway wheel contacts. Іinternational scientific and practical conference: Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects. Vlora (Albania), Severodonetsk. 76–78. http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4124.
 194. Радкевич, М., Сапронова, С., Ткаченко, В. (2021). Дослідження залишкового ресурсу спеціальних вагонів. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні сис-теми і технології», 37. 49-57. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2021-37-6.
 195. Сапронова, C., Ткаченко, В., Зуб, Є. (2021). Визначення залежності інтенсив-ності зносу коліс рухомого складу залізниць від геометричних параметрів їх профі-лів. ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні транспортні тех-нології», Харків: УкрДУЗТ, 119–121. http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/28604/1/TezuITT2021.pdf.
 196. Ткаченко, В., Сапронова, С., Зуб, Є., Могилко В. (2021). До питання шляхів розвитку високошвидкісного руху на залізницях України. І Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивні технології засобів транспорту», 23-24 вересня 2021р. 7374. http://ptzt.kart.edu.ua/images/filePTZT/PTZT_2021.pdf.
 197. Сидоренко, О., Ткаченко, В. (2021). Аналіз технології нахилу кузова елект-ропоїзда компанії «Talgo» та перспективність застосування її на рухомому складі ук-раїнської залізниці. І Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивні тех-нології засобів транспорту», 23-24 вересня 2021р. 85-87. http://ptzt.kart.edu.ua/images/filePTZT/PTZT_2021.pdf.
 198. Koshel, O., Sapronova, S., Tkachenko, V., Buromenska, M., Radkevich, M. (2021). Research of Freight Cars Malfunctions in Operation. 25th International Scientific Conference. Transport Means. Part II. 589-592. https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-Means-2021-Part-II.pdf.
 199. Ткаченко, В. П., Трипольська, Т. П., & Рудник, Є. В. (2021). Вибір критеріїв керованості рейкових транспортних засобів. The XI International Science Conference «Modern aspects of science and practice», November 30–December 03, 2021, Melbourne, Australia. 590 p. ISBN-978-1-68564-520-5 (p. 575). https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/11/MODERN-ASPECTS-OF-SCIENCE-AND-PRACTICE.pdf#page=576.
 200. Патент на корисну модель №147117 Україна, МПК (2021.01) B61F 11/00, B61F 5/00, Н02К 41/00. Спосіб покращення керованості залізничного транспортного засобу в кривих ділянках колії. С. Сапронова, В. Ткаченко, Є. Зуб, А. Горбань, С. Ма-люк; заявник та патентовласник Державний університет інфраструктури та технологій. Заявка № u202006038; заявл. 21.09.2020, зареєстровано в Державному реєстрі Украї-ни корисних моделей 17.03.2021, бюл. № 11. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1588362/.
 201. Radkevych, M., Sapronova, S., Braikovska, N., & Tkachenko, V. (2021). Удос-коналення методики технічного діагностування пасажирських вагонів. Транспортні системи і технології, (38). 80-87. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2021-38-80-7.
 202. M. Nader, M. Sala, J. Korzeb, A. Kostrzewski. (2014). Kolejowy wagon transpor-towy jako nowatorskie, innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne do przewozu naczep sio-dłowych i zestawów drogowych dla transportu intermodalnego. Logistyka. 4. 2272–2279.
 203. Krason, W., Niezgoda, T. (2014). Fe numerical tests of railway wagon for inter-modal transport according to PN-EU standards. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences. 62(4). 843–851.
 204. O. Fomin, J. Gerlici, A. Lovska, K. Kravchenko, O. Burlutski, V. Hauser. (2019). Peculiarities of the mathematical modelling of dynamic loading on containers in flat wag-ons transportation. MATEC Web of Conferences, 254. https://doi.org/10.1051 / matecconf / 201823405002.
 205. Domin, Yu., Chernyak, G. (2003). Basics of wagon dynamics. Kyiv: KUETT, 269.
 206. Нормы для расчета и проектирования новых и модернизируемых вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных). ВНИИВ-ВНИИЖТ. М.,1983 с изм. и доп.
 207. Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных). ГосНИИВ-ВНИИЖТ. М., 1996 с изм. и доп.
 208. Sapronova, S., Tkachenko, V., Braikovska, N., & Zub, Y. (2021). Науковий підхід до методів збільшення життєвого циклу колісних пар рухомого складу заліз-ниць. Транспортні системи і технології, (38). 164–172. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2021-38-161-15.
 209. Cengiz Baykasoğlu, Emin Sünbüloğlu, Sureyya E. Bozdağ, Fatih Aruk, Tuncer Toprak & Ata Mugan (2011). Railroad passenger car collision analysis and modifications for improved crashworthiness. International Journal of Crashworthiness, 16(3). 319–329. https://doi.org/10.1080/13588265.2011.566475.
 210. Baykasoglu, C., Sunbuloglu, E., Bozdag, E. [et al.]. (2012). Numerical static and dynamic stress analysis on railway passenger and freight car models. Intern. Iron & Steel Symposium (02.04–04.04.2012). Karabük University. Istanbul. 19. 579–586.
 211. Мямлин, С.В., Анофриев В.Г., Пулария А.Л. (2006). Диагностирование по-движного состава с целью продления срока службы. Матеріали LXYI Міжнародної науково-практичної конференції: Проблемы и перспективы развития железнодо-рожного транспорта (11.05–12.05.2006р.), ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 108–109.
 212. Мямлин, С.В., Пулария, А.Л. (2013). Проблемы технического диагностиро-вания пассажирских вагонов. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції: Розвиток наукової школи транспортної мехпніки. ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна.. 65–67.
 213. Шикунов, О.А., Рейдемейстер, О.Г., Анофрієв, В.Г. (2012). Дослідження граничного стану пасажирських вагонів. Вагонный парк, 12. 4–6.
 214. Мямлин, С.В., Горобець, В.Л. (2011). Научные методы оценки ресурса не-сущих конструкций подвижного состава. Вісник сертифікації залізничного транспо-рту, 8. 12–17.
 215. НДКТІ/НВЦ УІ 005-19 «Дослідження залишкового ресурсу та встановлення граничного терміну експлуатації некупейних пасажирських вагонів побудови КВЗ». Київ: НДКТІ, 2020.
 216. https://mtu.gov.ua/news/32632.html.
 217. Державні будівельні норми. Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування. ДБН В.2.3-19:2018. http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/V2319.pdf.
 218. Кузишин, А. Я., & Батіг, А. В. (2017). Побудова механічної моделі вагона дизель-поїзда ДПКр-2 та її особливості. Наука та прогрес транспорту, 6 (72). 20–29. https://doi.org/10.15802/stp2017/117936.
 219. Макаренко, Ю. В., Балев, В. Н., & Маслиев, В. Г. (2011). Результаты иссле-дования системы пневматического рессорного подвешивания транспортного средства с микропроцессорным управлением.
 220. Пат. 52237 на корисну модель, Україна МПК B61F5/00. Пристрій для керу-вання рівнем підресореної частини транспортного засобу / Нестеренко В.І., Басов Г.Г., Міщенко К.П., Антонов С.В., Якунін Д.І., Макаренко Ю.В., Маслієв В.Г.; Нац. Техн. Ун-т «ХПІ». – No u 2009 11113; Заявл. 02.11.2009; Опубл. 25.08.2010, Бюл. No16.
 221. Рейдемейстер, А. Г., Кивишева, А. В. (2016). Залежність властивостей пнев-матичної ресори від пневматичного опору дроселя. Наука та прогрес транспорту, 2 (62). 157–164. https://doi.org/10.15802/stp2016/67339.
 222. Рибкін, В. В., & Патласов, О. М. (2012). Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії. ЦП-0267: Затв. нака-зом Укрзалізниці, (033-Ц). 427–442.
 223. Приходько, И. В., Дузик, В. Н., Лутонин, С. В. (2013). Создание отечествен-ных пассажирских вагонов на тележках с пневматическим подвешиванием. Развитие науч. школы трансп. механики. Междунар. науч.-техн. конф. 5.12.2013. Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна. 40–45.
 224. Koshelev, K. B., Pyshnograi, G. V., Tolstykh, M. Yu. (2015). Modeling of the three-dimensional flow of polymer melt in a convergent channel of rectangular cross-section. Fluid Dynamics, 50(3). 315–321. https://doi.org/10.1134/s0015462815030011.