Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Scientific monographs

Принципи реконструкції багатофункціональної спортивної арени на прикладі стадіону «Металіст»: монографія

DOI
https://doi.org/10.36074/chub.reconstruction-2021
Published
22.03.2021

Abstract

В монографії викладено дослідницькі позиції в формуванні підходів до реконструкції існуючих спортивних комплексів, стадіонів, які є історичною та архітектурною спадщиною України. Автором зібрано та проаналізовано приклади реконструкцій відомих зарубіжних стадіонів для проведення змагань міжнародного рівня. В книзі проаналізовано стан української та зарубіжної нормативної бази в проектуванні спортивних споруд; описано багаторічний практичний досвід роботи автора над проектуванням і реконструкцією стадіону «Металіст» в місті Харкові; сформульовано основні принципи і підходи в реконструкції стадіонів, що мають культурну та історичну цінність для сучасників.

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів архітектурних вузів і факультетів, практикуючих архітекторів, а також для широкого кола людей, що цікавляться історією.

Монографія є відредагованим і адаптованим варіантом дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури, захищеного автором в 2018 році.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

REVIEWERS:

Солобай П.А. - доктор архітектури, професор Харківського національного університету будівництва та архітектури, Україна

Куцевич В.В. - доктор архітектури, професор Київського національного університету будівництва і архітектури, Україна

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

ЗМІСТ:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕНДЕНЦІЇ В ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ СПОРТИВНИХ СПОРУД

1.1  Проблеми і шляхи їх вирішення в даному дослідженні
1.2  Дослідження літературних джерел і наукової літератури щодо реконструкції стадіонів
1.3  Узагальнення досвіду проектування і реконструкції сучасних стадіонів у світовій та українській практиках
1.4  Класифікація сучасних стадіонів
Висновки до розділу
Рисунки до розділу

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАДІОНІВ

2.1  Методичні основи дослідження багатофункціональних спортивних комплексів
2.2  Пропозиції реконструкції стадіонів, які являються історичною спадщиною в світовій практиці
2.3  Методика дослідження стадіону «Металіст» у місті Харкові – пам'ятки архітектури місцевого значення
Висновки до розділу 2
Рисунки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАГАТО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАДІОНІВ

3.1  Стан вітчизняної нормативної бази та зарубіжної довідкової документації щодо проектування сучасних стадіонів
3.2  Основні фактори, які впливають на проектування комплексної реконструкції стадіонів
3.3  Вплив вимог UEFA і FIFA на проектування стадіонів
Висновки до розділу 3
Рисунки до розділу 3

РОЗДІЛ 4. ПРИНЦИПИ І ПРИЙОМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ СТАДІОНУ «МЕТАЛІСТ» У МІСТІ ХАРКОВІ

4.1  Передумови реконструкції стадіону «Металіст» для проведення ЄВРО–2012
4.2  Концепція реконструкції стадіону «Металіст» у місті Харкові
4.3  Перспективи реконструкції багатофункціональних стадіонів
Висновки до розділу 4
Рисунки до розділу 4

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Year of publication: 2021
Language: Ukrainian
Author: Chub O.

Translation: No
Translator: -

Type: Paperbook
Number of pages: 180

Format: 148x210x18mm
ISBN: 978-617-7991-03-7
UDC: 725.826

References

 1. Зверинцев С. П. Архитектура спортивных сооружений / С. П. Зверинцев, 1938.
 2. Колли Н. Спортивные сооружения / Н. Колли. – М., 1948. – 15 с.
 3. Гречина М. И. Районные стадионы (малые) / М. И. Гречина, П. П. Яворовский, 1949.
 4. Гречина М. И. Стадионы. История. Проектирование и строительство / М. И. Гречина. – К.: Госстройиздат УССР, 1957. – 279 с.
 5. Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда: в 2 кн. / Кн. 2. С. О. Хан-Магомедов. Социальные проблемы. – М.: Стройиздат, 2001. – 712 с.
 6. Ерофалов Б. Первый стадион нового времени (Новые стадионы к Евро-2012) / Б. Ерофалов // Украина/Архитектура/Итоги. – 2011. – С. 61–83.
 7. Строительтво и реконструкция стадионов / Д. Ф.Гончаренко, С. М. Евель, Г. Г. Зубко, О. В. Старкова. – Х.: Колорит, 2013. – 352 с.
 8. Богословский В. А. Расчет видимости и построение мест для зрителей в зрелищно-массовых сооружениях / В. А. Богословский, А. Д. Данилюк, 1937.
 9. Спортивные сооружения. Проектирование и строительство; под ред. Р. Виршилло – Варшава : Аркады, 1968. - 577 с.
 10. Спортивные сооружения (материалы для проектирования и строительства); под ред. В. E. Быкова, А. И. Опочинской – М.: Госстройиздат, 1963. 205 с.
 11. Стадионы массового типа // Общественные здания: Обзор информ./ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре. – М.:1984. - Вып. 9 – 47 с.
 12. Куйбышев В. В. Крытые стадионы (Назначение, классификация, устройство) / В. В. Куйбышев. – М.: «Стройиздат», 1973. – 200 с.
 13. Куцевич В. В. Новое в проектировании спортивных сооружений / В. В. Куцевич // Строительство и архитектура. – 1990. – С. 15–19.
 14. Вишневский В. П. Строительство футбольных полей / В. П. Вишневский. – М.: «Физкультура и спорт», 1967. – 24 с.
 15. Гольдин М. И. Футбольные поля. Строительство и эксплуатация / М.И. Гольдин, К.Я. Ляльченко. – М.: «Физкультура и спорт», 1971. – 136 с.
 16. Очерки по истории физической культуры. – М.: Изд. «Физкультура и спорт». Вып. I – 1938; вып.II. 1940; вып. III. 1948; вып. IV. 1949; вып.V. 1950.
 17. Стадион. Сборник. – М.: «Физкультура и спорт», 1976. – 190 с.
 18. Страшнов В. Г. Оформление стадионов и спортивных площадок [Книга-альбом] / В. Г. Страшнов. – М.: «Физкультура и спорт», 1971. – 56 с.
 19. Москва готовится к Олимпиаде // На стройках России. – 1980. – №7. – С. 12–13.
 20. Вступая в год Олимпиады // Строительство и архитектура Ленинграда. – 1980. – №1. – С. 31–32.
 21. Максименко В. А. Проектные решения козырьков над трибунами стадиона / В. А. Максименко // Строительные механика и расчет сооружений. – 1980. – №4. – С. 52–55.
 22. Коваль В. И. Стадион строим сами / В. И. Коваль. – М.: Знания, 1987. – 96 с.: ил.
 23. Барнабишвили Е. Н. Общая теория архитектурного проектирования стадионов / Е. Н. Барнабишвили. – Тбилиси: ТбилЗНИИЭП, 1976. – 265 с.
 24. Барнабишвили Е. Н. Теория проектирования стадионов с безъярусными трибунами / Е. Н. Барнабишвили. – Тбилиси: «Мецниереба», 1972. – 144 с.
 25. Горохов Е. В. Конструкции стационарных покрытий над трибунами стадионов – 2-е изд., исправл. и доп. / Е. В. Горохов, В. Ф. Мущанов,
 26. Р. И. Кинаш [и др]. – Макеевка: РИО ДонНАСА, 2008. – 404 с.
 27. Горохов Е. В. Экспериментальные исследования влияния формы покрытия стадиона на аэродинамические нагрузки / Е. В. Горохов и др. // Металеві конструкції. – 2008. – Т. 14. №1. – С. 5–22.
 28. Климась Р. В. Формалізована оцінка ризику виникнення пожеж на стадіонах, задіяних у проведенні чемпіонату Європи 2012 р. з футболу / Р. В. Климась, Є.А. Лінчевський, О. П. Якименко // Науковий вісник України НДІ пожежної безпеки. – 2012. - №2. – С. 111-119.
 29. Сізінов О. О. Аналіз вимог пожежної безпеки національних та закордонних норм до футбольних стадіонів у рамках підготовки до «Євро-2012» / О. О. Сізінов та ін. // Науковий вісник України науково-дослідного інституту пожежної безпеки. – 2008.-№1. – С. 8-12.
 30. Ніжник В. Аналіз вимог національних та європейських нормативних документів щодо забезпечення пожежної безпеки спортивних будинків і споруд/В. Ніжник, О. Гутник // Бизнес и безопасность. – 2012. - №4. – с. 119-121.
 31. Гром А. А. VI міжнародна науково-технічна конференція «Будівельні конструкції спортивних та просторових споруд: сьогодення та перспективи розвитку / А. А. Гром // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2010. – №4. – С. 44–47.
 32. Бенаи Х. А. Принципы размещения спортивных сооружений в городской застройке / Х. А. Бенаи, А. А. Зацаринский // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2008. – Вип. 6. – С. 34–37.
 33. Гусева О. Н. Методика расчета профилей зрительских трибун / О. Н. Гусева // Строительство и архитектура. – 1988. – №3. – С. 18–19.
 34. Сеитхалилов Л. Физкультура и спорт: новые нормы проектирования [спортивных сооружений] / Л. Сеитхалилов // Строительство и архитектура Москвы. – 1985. – №12. – С. 16–17.
 35. Рак Ю. Евакуація – за планом [евакуація людей зі спортивно-видовищних споруд] / Ю. Рак // Охорона праці і пожежна безпека. – 2013. – №9. – С. 47–49.
 36. Бойко Н. Новый взгляд на спортивные объекты: функциональность и эстетика / Н. Бойко // Строительство и реконструкция. – 2011. – №9. – С. 25.
 37. Проектирование многофункциональных спортивных комплексов // Архитектура-строительство-дизайн. – 2010. – №3. – С. 30–31.
 38. Большепролетные конструкции спортивных сооружений // Проект Россия. Спорт/Sport. – №27. – С. 14–16.
 39. Куцевич В. В. Архітектурна типологія цивільних будівель і споруд як гнучка система постійного розвитку// Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель: Зб. наук. праць. Спец. випуск: Архітектурно-будівельна галузь в умовах економічної кризи. – К.: КиївЗНДІЕП, 2009. – С. 4-16.
 40. Куцевич В. В. Архітектурна типологія громадських будинків і споруд. Сучасні тенденції розвитку// Сучасні проблеми архітектури і містобудування. Науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 35. – С. 376-384.
 41. Барнабишвили Е. Н. Общая теория проектирования стадионов : дис. докт. арх. наук : 18.00.01 / Барнабишвили Е. Н. – М., 1978.
 42. Барнабишвили Е. Н. Определение оптимальной формы и габаритов стадионов с безъярусными трибунами аналитическим способом : дис. канд. арх. наук : 18.00.01 / Барнабишвили Е. Н. – M., 1970.
 43. Дувидзон Р. М. Проектирование спортивных сооружений с учетом движения людских потоков / Р. М. Дувидзон. – М., 1969.
 44. Соломатіна А. В. Принципи архітектурно-планувальної організації навчально-тренувальних баз футбольних клубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. арх. наук : спец. 18.00.02 / Соломатіна А. В. – Львів, 2011.
 45. Зубко Г. Г. Теоретическое обоснование процессов планирования реконструкции стадионов / Г. Г. Зубко – X. : ХДТУБА, ХОТВ АБУ Наук. вісн. будівництва. – 2011. – №66. – С. 465–469.
 46. Зубко Г. Г. Організаційно-технологічні рішення що підвищують ефективність реконструкції стадіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 / Зубко Г. Г. – Х., 2012. – 15 с.
 47. Дорохіна Г. І. Архітектурно-планувальна організація фізкультурно-оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. арх. наук : спец. 18.00.02 / Дорохіна Г. І. – Київ, 2013.
 48. Лебедько С. Современные стадионы к ЧЕ-2012 по футболу / С. Лебедько. // Будмастер. – 2007. – №11. – С. 36–37.
 49. Стадионы для ЕВРО-2008/Stadiums for EURO-2008 // Проект Россия. Спорт/Sport. – №27. – С. 30–31.
 50. Гранев В. В. Футбольные стадионы к Чемпионату мира 2018 года. Традиции и новации / В. В. Гранев, Д. К. Лейкина, В. В. Моторин // Архитектура. Строительство. Дизайн. – 2011. – №4. – С. 10–13.
 51. Батаев М. Стадионы. Трансформация типологии / М. Батаев // Архитектура, строительство, дизайн. – 2012. – №1. – С. 65–69.
 52. Stadia for the FIFA Worldcup 2014 in Brazil / [K. Güppert, K. Stockhusen, S. Dziewas та ін.] // Bautechnik. – 2012. – №10. – p. 712–717.
 53. King M. Aquatics Centre, London 2012. Olimpic and Paralympics Games / M. King, G. Mungall // Bautechnik. – 2012. – №10. – p. 701–711.
 54. Schöne L. Stadium in blue-construction of «Grand Stade du Havre» / L. Schöne, J. Arndt // Bautechnik. – 2012. – №10. – p. 686–693.
 55. Амурская С. На зеленых газонах Парк де Пренс / С. Амурская // Архитектура, строительство, дизайн. – 2012. – №1. – С. 57–61.
 56. Klos S. Die Hüter der weiβen Elefanten / S. Klos // Bautechnik. – 2012. – №10. – p. 719–724.
 57. Güppert K. Under large roofs – Interdisciplinary design of stadiums / K. Güppert // Bautechnik. – 2012. – ¹10. – p. 694–700.
 58. Outstanding View / [T. Pape, F. Brückner, H. Kloft та ін.] // Bautechnik. – 2012. – №10. – p. 669–678.
 59. Bienhaus A. Sustainable Stadium concepts – how to avoid «white elephants» / A. Bienhaus // Bautechnik. – 2012. – №10. – p. 679–685.
 60. Тэррикон П. Строим идеальный стадион / П. Тэррикон // Строительство в США. – 1990. – №2. – С. 7–9.
 61. Кейн Д. Реконструкция стадиона с купольным покрытием / Дж. Кейн // Строительство в США. – 1990. – №1. – С. 11–13.
 62. Мартовицкая А. Архитектура высоких достижений и повседневного образа жизни / А. Мартовицкая // SPEECH: спорт/sport. – №15. – С. 18–39.
 63. Бархин Б. Г. Архитектурное пректирование общественных зданий и соружений / Б. Г. Бархин, В. А. Варежкин. – М.: Стройиздат, 1984. – 543 с.
 64. Армянская ССР. Ереван. Центральный стадион «Раздан». – М.: Стройиздат, 1983. – (Лучшие произведения советских зодчих).
 65. Стадион «Раздан» 1970-80-е гг. Ереван // Архитектура, строительство, дизайн. – 2012. – №1. – С. 54–56.
 66. Новый футбольный стадион ЦСКА // Архитектура, строительство, дизайн. – 2012. – №1. – С. 40–45.
 67. Стадион Юных пионеров на Ленинградском проспекте // На стройках России. – 1980. – №7. – С. 14–15.
 68. Авдеев Е. Тенденции формирования центра города / Е. Авдеев // Архитектура СССР. – 1981. – №7. – С. 22–27.
 69. Вержбицкий Ж. Обновление старейшего стадиона / Ж. Вержбицкий // Строительство и архитектура Ленинграда. – 1979. – №5. – С. 32–35.
 70. Старостенко Ю. Московские стадионы 1920-30-х годов: проекты и реализация / Ю. Старостенко // Архитектура, строительство, дизайн. – 2012. – №1. – С. 70–75.
 71. ВТБ Арена Парк. Московский центр культуры, здоровья и спорта. Комплексная реконструкция Большой спортивной арены и других объектов, расположенных на территории стадиона «Динамо» // Архитектура, строительство, дизайн. – 2012. – №1. – С. 46–51.
 72. Реконструкция спортивного комплекса «Шахтер» с учетом расширения функционального назначения и международных требований УЕФА / И. Ю.Черных, А. В. Пашков, А. Н. Яковлев, Е. В. Горохов // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. – 1999. – №4. – С. 32.
 73. Шимановський О. В. Нові конструктивні рішення стадіонів України / О. В. Шимановський // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2008. – №3. – С. 2–12.
 74. Шимановський О. В. Основні конструктивні рішення стадіону «Ювілейний» у м. Суми / О. В. Шимановський, Ю. І. Терещенко // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2012. – №3. – С. 2–5.
 75. Серегин Ю. Колизей над Днепром: проект стадиона «Днепр» в Днепропетровске / Ю. Серегин // Архитектура и престиж. – 2007. – №3. – С. 32–33.
 76. Лебедич І. М. Металеві конструкції навісу над трибунами стадіону ФК «Дніпро» у м. Дніпропетровську / І. М. Лебедич, Я. О. Коряченко, А. В. Донченко // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2009. – №1. – С. 26–31.
 77. Glam rock. // Stadia. Official Publication of stadia design & technology. – 2009. – С. 22.
 78. Серегин Ю. И. Комплексная реконструкция с созданием уникального вантово-подвесного навеса над зрительскими трибунами НСК «Олимпийский» / Ю. И. Серегин, И. Н. Лебедич, И. Д. Козявкин // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2013. – №2. – С. 21–26.
 79. Соломко И. Стадион №1: завершение реконструкции Национального спортивного комплекса Олимпийский / И. Соломко // Корреспондент. – 2011. – №40. – С. 30–33.
 80. Шимановський О. В. Особливості реконструкції стадіону національного спортивного комплексу «Олімпійський» / О. В. Шимановський // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2011. – №2. – С. 8–13.
 81. Стадион в Киеве // А+С/art+construction. Архітектура і структура. – 2012. – №1. – С. 32–41.
 82. Шимановський О. В. Особливості проектування та будівництва стадіону «Арена-Львів» / О. В. Шимановський, В. В. Холькін, І. О. Костюченко // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2011. – №3. – С. 14–24.
 83. Паспорт на пам`ятку архітектури та містобудування "Областний спортивний комплекс "Металіст" – Харків: Комунальне підприємство «Харківський регіональний інженерно-консультаційний центр», 2003.
 84. Стадионы Евро-2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://2012.ua-football.com/stadiums.
 85. «Металлисты строят» // Газета «Харьковский пролетарий». – 1927.
 86. Вестник физической культуры Украины (Фізкультурник України, Спорт). – Харків, Київ. – 1921 - 1944.
 87. Павлов С. «Майстерня здоров`я й сили. (На відкритті стадіону «Металіст») / С. Павлов. // Газета «Комсомолець України». – 1927. – №11. – С. 5–6.
 88. Зодчество Украины. – 1928. – №1-2. – С. 35–36.
 89. Клейн Б. Г. Харьков: Архитектура, памятники, новостройки: путеводитель / Б. Г. Клейн, И. Н. Лаврентьев, А. Ю. Лейбфрейд и др. – Х.: Прапор, 1987. – 151 с.
 90. Олександр Юрійович Лейбфрейд. Бібліографічний покажчик. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.docme.ru/doc/856571/oleksandr-yur%D1%96jovich-lejbfrejd-b%D1%96bl%D1%96ograf%D1%96chnij-pokazhchik.
 91. Харьков вчера, сегодня, завтра / Ю. М.Шкодовский, И. Н. Лаврентьев, А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – Харьков: Фолио, 2002. – 206 с.
 92. Олейник Н. А. История физической культуры и спорта на Харьковщине (люди, годы, факты) / Н. А. Олейник, Ю. И. Грот. – Х., 1950.
 93. Крейзер И. И. Трансляция классических принципов построения и форм в архитектуру конструктивизма города Харькова / И. И. Крейзер // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – 2005. – №6. – С. 129–134.
 94. Шкодовский Ю. М. Реконструкция стадиона «Металлист» в городе Харькове [Текст] / Ю. М. Шкодовский, А. Н. Чуб // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Харків: ХДАДМ, №1/2010. Стор. 45-48.
 95. Крейзер И. И. Исследование архитектуры кассового павильона стадиона «Металлист» / И. И. Крейзер, А. Н. Чуб // ЗНП. Науковий вісник будівництва. – 2012. – №67. – С. 16–20.
 96. Крейзер И. И. Визначення історичної цінності Східної трибуни стадіону «Металіст» / И. И. Крейзер // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр.; За ред. Даниленка В.Я. – 2009. – №1. – С. 71–75.
 97. Шимановський О. В. Особливості реконструкції обласного спортивного комплексу «Металіст» / О. В. Шимановський // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2010. – №3. – С. 2–7.
 98. Будівельні конструкції спортивних та просторових споруд: сьогодення та перспективи розвитку / [Р. Н. Павловский, Л. Н. Лебедич, М. Н. Самофалов та ін.]. – К., – 2010. – С. 95–99.
 99. Чуб А. Н. Изученность вопроса строительства и реконструкции стадионов в специализированной литературе [Текст] / А. Н. Чуб // ISSN 1829-4200 Научные труды НУАСА 2017. Т. III (66), стр. 97-102.
 100. Арена: из книг библиотеки НСАУ // А+С/art+construction. Архітектура і структура. – 2012. – №1. – С. 180–181.
 101. Nixdorf S. Stadium ATLAS / Stefan Nixdorf. – Berlin, 2008. – 368 p.
 102. Marg V. Stadi and Arenas Hatje Cants / Volkwin Marg.. – 328 p.
 103. Souto de Moura E. Braga stadium / Eduardo Souto de Moura // Spectacular buildings / Eduardo Souto de Moura. – Spain: Taschen, 2007. – (Anman Graficas del Valles). – p. 214-225.
 104. All inclusive // Stadia. Official Publication of stadia design&technology. – 2009. – p. 26.
 105. Beijing Olympic Green // Stadia. Official Publication of stadia design & technology. – 2009. – p. 29–32.
 106. Allianz arena // Architecture now / – London: Taschen, 2006. – p. 242–245.
 107. Desert star // Stadia. Official Publication of stadia design & technology. – 2009. – p. 21.
 108. In good hands // Stadia. Official Publication of stadia design & technology. – 2009. – p. 25.
 109. Стадион в Варшаве // А+С / art+construction. Архітектура і структура. – 2012. – №1. – С. 42–49.
 110. PGE Arena Gdansk [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://allstadiums.ru/evropa/stadiony-polshi/pge-arena-gdansk.html
 111. Города и стадионы Евро-2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://champions.name/euro2016/euro-2016-stadium.htm.
 112. Дрьомова Л. В. Конспект лекцій з курсу «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Типологія будівель та споруд/ Л. В. Дрьомова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011 – 70 с.
 113. В. П. Петренко. Спортивні комплекси. Видання друге, перероблене і доповнене. – К.: Видавництво «Будівельник», 1976, 72 с.
 114. ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди». – Київ: Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2004. – 102 с.
 115. УЄФА ЄВРО 2012tm. Довідник зі стадіонів – Редакція 2 – 01/02/2010.
 116. IAAF Track and Field Facilities Manual. 2008 Edition.
 117. Крейзер И. И. Проблемы выявления, документации и организации охраны памятников архитектуры периода отечественного ар деко (1920-е – 1950-е гг.) / И. И. Крейзер // ЗНП. Науковий вісник будівництва. – 2012. – №71. – С. 91–95.
 118. Мис Д. Мы не проектируем стадион, мы инсценируем переживание / Дэн Мис // 15. SPEECH: спорт/sport. – С. 177–191.
 119. Стадион в Берлине // А+С. art+construction. Архітектура і структура, 2012. – №1-2. – С. 50–55.
 120. GMP: стадионы, корабли и архитектура // А+С/art+construction. Архітектура і структура. – 2012. – №1-2. – С. 10–17.
 121. "Стэмфорд Бридж", Лондон: история стадиона. ФК "Челси" [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://fb.ru/article/231374/stemford-bridj-london-istoriya-stadiona-fk-chelsi.
 122. Национальный стадион в Бразилиа // А+С/art+construction. Архітектура і структура. – 2012. – №1. – С. 82–83.
 123. Лужники (стадион) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/.
 124. Ремізова О. І. Еволюція поняття «пам`яті» в архітектурі // Матеріали -ї науково-технічної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури 14-17 березня 2016 р. – Харків: ХНУБА, 2017. – С. 5.
 125. ДБН А.2.2-3:2014 «Державні будівельні норми України. Склад та зміст проектної документації на будівництво». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/dbn_a_2_2_3_2014/1-1-0-1168.
 126. Heritage conservation terminology. Defintion of terms from varions soerces. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://ip51.icomos.org/~fleblanc/documents/terminology/doc_terminology_e.html.
 127. Модернізація [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/.
 128. Реновація [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/.
 129. Чуб О. М. Найбільш розповсюджені варіанти реконструкцій стадіонів з історичним надбанням [Текст] / О. М. Чуб // Науковий вісник будівництва. – 2017, Т. 88, №2. – С. 33-37.
 130. Онищенко В. Стадион «Металлист» / В. Онищенко. – Х.: СтройПрайс, – 2008. – №42.
 131. Guide To Safety At Sports Grounds. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.safetyatsportsgrounds.org.uk/publications/green-guide.
 132. Guide to Safety at Sports Grounds. (Green Guide). - 4th edition, 2003.
 133. UEFA EURO 2012th. Stadium Manual. Version 1 – 18.10.2009.
 134. UEFA European Football Championshipsth List of Requirements. Version 08.07.2009.
 135. EURO 2012th. Poland – Ukraine. TV&Media Operations. Kick of Site Visit/ Warsaw, Sept. 24. 2009.
 136. EURO 2012th. Poland – Ukraine. Country Management. Kick off Site Visit. July 2009.
 137. Guide to Safety at Sports Grounds. (Green Guide). – 6th edition.
 138. ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди»: Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №705 від 17.12.2009 р., наказ від 15.07.2010 р. №264.
 139. ДБН В.2.2–17:2006 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. – K.: Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2007. – 102 с.
 140. Куцевич В. В. Універсальний дизайн як основа організації архітектурного безбар’єрного середовища// Українська академія мистецтва. Досл. Та науково-метод. Праці. – К.: НАОМА, 2017. – С. 96-105.
 141. Технические требования и рекомендации для строительства или модернизации футбольных стадионов. Книга поготовлена в сотрудничесте с УЕФА.
 142. Чуб О. М. Стан вітчизняної нормативної бази та закордонні довідкові настанови по проектуванню сучасних стадіонів [Текст] / О. М. Чуб // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М. М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2017. Вип. 64. С. 446-451.
 143. Альберти Л. Десять книг о зодчестве / Леон-Баттиста Альберти. – М.: Изд. АА СССР, 1935.
 144. Chub A. N. First factors affecting a complex reconstruction of the stadium / A. N. Chub // ISSN 2311-7257 Scientific Bulletin of Civil Engineering 2017, Volume 90, No4. – P. 70-76.
 145. О стадионе. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.metalist.ua/about_stadium.html.
 146. Металіст (Харків). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/.
 147. ДБН В.1.2-2:2006 СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.stroynote.com.ua/construction-regulations/document-363.html.
 148. Лебедев Ю. С. Трансформируемые конструкции в современной архитектуре / Ю. С. Лебедев, Т. М. Самохина. – М.: ЦНТИ, 1983.